Droppe til innhold

Nyheter

Portrett av Carina Mørch-Storstein

Foto: Sonja Balci/OsloMet

Ny timeplan ute og status i prosjektet.

Hva er status i prosjektet nytt timeplansystem, hva synes ansatte og studenter og hva skjer framover?

Carina Mørch-Storstein, prosjektleder for timeplanprosjektet gjør opp status etter første semester med nytt timeplan og eksamensplanleggingssystem.Timeplanprosjektet ble vedtatt av porteføljestyret høsten 2017 og ble tildelt 2,8 MNOK i strategimidler. Prosjektet går fra 2017-2019 og er en del av program for digitalisering av utdanning.

Lengre ned i artikkelen kan du lese intervju med ansatt Kim Tallerås og studentene Ilaf Khamat og Hanne Krane om hva de synes om timeplan i TP.

Ny timeplan for vårsemesteret 2019 kommer 1. desember. Når studentene har semesterregistrert seg får de tilgang til personlig timeplan på student.oslomet.no og eksamensplan i Studentweb. Semesterregistrering åpner 3. desember.

Informasjon til studentene om vårens timeplan på student.oslomet.no

Skjermbilde fra timeplan med undervisningsdetaljer. Tid, foreleser, rom, tittel, ressurser.Dette er de tre viktigste tingene prosjektet har fått til så langt med timeplanlegging forteller Carina; 

  • Vi har tatt i bruk TP(Timeplansystem) og det nye systemet er veldig mye bedre enn det vi hadde før.  
  • Vi har fått til å sende timeplan til de faglige rett inn i Outlook-kalender. 
  • Det nye systemet gir mulighet til å legge inn undervisningsdetaljer i timeplanen. Dermed kan vi på sikt bli kvitt skyggetimeplaner og unngå feil informasjon.Det er mye bedre for studentene å ha informasjon samlet på ett sted.

I desember og januar er det egne arbeidsstuder for emneansvarlige i hvordan de kan legge undervisningsdetaljer rett i TP. Se oversikt over arbeidsstuer.

Nye retningslinjer på høring 

- Vi skal automatisere høstens timeplan. Da må vi lande nye retningslinjer og rutiner. Nye retningslinjer for eksamens og timeplanlegging er sendt på høring til fakultetene. De gamle bestemmelsene er ikke tilpasset automatisering forklarer Carina og legger til at hun ser fram til å lese hørignssvarene.

Høringsfrist er 17. desember. Automatisering av timeplan ble vedtatt i rektors ledermøte 30.10.2018. 

Hva er automatisering? 

- Automatisering av timeplanen betyr at timeplanleggingssystemet legger timeplanen utifra fakultetenes innmeldte behov. Systemet fordeler  rom, tider og datoer forklarer Carina.

TP fordeler i førsteomgang innenfor normal arbeidstid og vanlige arbeidsdager. TP  kollisjonssikrer mot dobbelt booking av rom, ansatte eller studenter.

- Det er viktig å si at etter at TP har laget en timeplan så har rombookere og fakultetene tid til å justere timeplanen understreker Carina.

Les mer om hva automatisering betyr for deg og prosess for vårens timeplan. 

Målet med automatisering er;

  • bedre utnyttelse av lokaler
  • mer forutsigbarhet for studentene
  • på sikt, spare tid og ressurser både for administrative og faglige.

- Vårens eksamensplan har blitt automatisert og dette har vært vellykket. Dette tar nå under to arbeidsdager mens det før tok to uker sier Carina.

Spørsmål og bekymringer rundt automatisering? 

- Ta kontakt med oss, vi kommer gjerne og svarer på spørsmål oppfordrer Carina. Kontakt Carina på epost: casto@oslomet.no

Planer framover 

Prosjektet har midler til juni 2019 og har flere store leveranser igjen. Automatisering av timeplan for høsten 2019 skjer på våren.

- Vi jobber med å ha lett tilgjengelig og brukervennlig informasjon om rom. Dette vet vi at ansatte trenger. sier Carina. I tillegg  utreder vi en eventuell integrasjon av TP i Canvas-kalender. 

Hva synes ansatte og studenter om TP? 

Både studenter og ansatte melder om at TP rombestilling er mye enklere enn det gamle systemet, WebUntis sier Carina. Som med de andre nye systemene(Canvas og Leganto) har det vært uvant for en del å bruke emner i stedet for kull og klasser. Systemet er lett for de som er vant til å forholde seg til emner.   

- Her har vi hatt drop-in kurs men det er behov for mer opplæring. Vi skal pilotere e-læringskurs for faglige i å finne timeplan og bruke TP i OsloMet Akademiets plattform sier Carina. 

Lettere å kommunisere med studentene med TP

Portrett av Kim Tallerås, foto Åshild Losnegard- Innføring av TP og Canvas er et løft mener Kim Tallerås, de framstår som bedre systemer enn Fronter og WebUntis. Han er førsteamanuensis ved institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag. 

- Mange på instituttet er opptatt av at folk utenfra kan se hva vi holder på med. Det har blitt lettere med TP. For oss er åpenhet viktig, blant annet med tanke på rekruttering av studenter og for å kunne dele med resten av sektoren sier Kim. 

WebUntis var mange misfornøyd med og de faglige hadde lite kontroll med hva som ble lagt ut. Det var lite plass til å legge til informasjon utover klokkeslett og rom. 

- I TP kan jeg styre titler, legge inn både pensum, interne og eksterne forelesere og informasjon om undervisningen forklarer Kim. Tidligere ble informasjon om undervisningen lagt ut på egne fagsider på hioa.no for å sikre åpenhet og på Fronter for studentene. 

 - Det oppstår fort problemer når samme informasjon skal lagres og oppdateres på flere steder sier Tallerås.  Nå legger han alt inn i TP og opplever at det er lettere å kommunisere med studentene. 

- Jeg er veldig fornøyd med retningen OsloMet har tatt med systemer som snakker bedre sammen og en bedre helhet sier Tallerås og legger til; og derfor har jeg tålmodighet med feil i starten med nye systemer.  

- Timeplanen avhenger også av timeplanleggingen som skjer ved fakultetet. Han mener samarbeidet fungerer fint i dag, men ønsker seg mer ressurser satt av til dette før semesterstart. Da skal detaljene på plass og det er høyt arbeidspress for alle.

Timeplan på Min side er mer oversiktlig

Portrett av Ilaf Khamat og Hanne Krane tatt av dem selv.Ilaf Khamat(23),til venstre i bildet, og Hanne Krane (21), til høyre i bildet, er andreårsstudenter ved bachelor i sykepleie på studiested Pilestredet.  

De to sykepleierstudentene synes timeplan på min side for studenter fungerer godt. På flere av emnene i høst har emneansvarlig lagt inn tittel eller tema for undervisningen, praktisk informasjon og hva studentene bør forberede seg på. 

- Jeg bare logger inn på min side(student.oslomet.no) og så ser jeg hele timeplanen med alle emnene mine forteller Hanne. Der står det tid, bygg og rom, foreleser og hva det handler om(tittel) forklarer hun.  

- Timeplanen på min side er mer oversiktlig. Jeg får med meg hva som skjer og vet hvor jeg skal være sier Ilaf. Det er mer uoversiktlig når det blir lagt ut timeplan per emne i Canvas synes hun. Hanne forteller at det er veldig greit å bruke de forskjellige visningene på timeplanen. Hun bytter mellom ukes, måneds og listevisning ut i fra hva hun trenger å se. 

Begge synes det er nyttig når det står mer informasjon på timeplan. Når tittel eller tema er lagt inn er det til stor hjelp. 

 - Det er fint å være forberedt på hva vi skal høre sier Hanne. Ilaf legger til: Ja, da vet vi mer om hva vi skal se på i forkant av forelesningen.  

Hanne nevner også at det lå beskjed om at de måtte ha med egen pc til en time.

- Det var veldig greit at stod på timeplanen sier hun. 

Under rom er det lenke til kartapplikasjonen og nettsiden Mazemap som viser hvor rommet ligger. Ilaf sier hun har brukt denne. - Det er veldig praktisk og greit å klikke seg fram til rommet. Du slipper å gå rundt og spørre folk når du ikke finner fram. 

Hva er viktigst for de to sykepleiestudentene å ha på timeplanen?

- Tid, sted og tema. Da vet vi når og hvor vi skal være og vi skal forberede oss på istemmer de to.

chatbot-portlet