Droppe til innhold

Nyheter

Nasjonal undersøkelse om studenthelse sendt ut

Nasjonal undersøkelse om studenthelse sendt ut

OsloMet-studentene hadde i 2014 mer eksamensangst og psykiske symptomplager enn andre studenter. Nå sendes helse- og trivselsundersøkelsen ut på ny til heltidsstudenter. - Oppfordre studentene dine til å svare!

6. februar sender SiO, i samarbeid med Folkehelseinstituttet ut Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018. Forrige undersøkelse fra 2014 viste oss at:

 • HiOA-studenter scoret lavt på studentengasjement. (21%)
 • HiOA-studenter hadde noe høyere forekomst av psykiske symptomplager enn ved andre institusjoner (23%)
 • HiOA-studenter hadde lav egenrapportert studiemestring
 • HiOA-studenter hadde oftere eksamensangst enn flere andre institusjoner som var med i undersøkelsen

Se hele SHoT-undersøkelsen fra 2014.

- Jeg håper forelesere og alle som er i kontakt med heltidsstudenter oppfordrer studentene til å ta undersøkelsen, sier prorektor Nina Waaler.

Her kan studentene svare på undersøkelsen. Den tar 25 minutter å gjennomføre.

- Vi vet at studenter i større grad sliter med psykiske helseplager enn ikke-studenter i samme aldersgruppe. Det er viktig å ha fokus på hvorfor våre studenter opplever dette. Hvis vi vet hvorfor kan vi også lettere lykkes med riktige tiltak for å få til en endring, sier Waaler.

Vi trenger svar

Årets undersøkelse stiller spørsmål om alt fra studiemestring til seksuell trakassering og selvmord.

OsloMet har de siste årene jobbet målbevisst med utgangspunkt i resultatene fra forrige SHoT-undersøkelse, og har blant annet jobbet strategisk med utvikling av studiestart, mer enn doblet antall studentforeninger, markert Verdensdagen for psykisk helse, arrangert Studentstøttedag og målrettet arbeidet for at studentene våre skal oppleve en bedre studiehverdag.

- Vi har gjennom mottaksapparatet, veiledningstjenester og arrangementer hatt fokus på studentenes mestring og psykiske helse, og håper at årets tall viser en bedring. For å få vite det, trenger vi at studentene svarer på undersøkelsen, sier Waaler.

Undersøkelsen sendes ut til heltidsstudenter med norsk statsborgerskap under 35 år. SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse om temaet.

Gjennomføring og frafall

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Dette er temaene i undersøkelsen:

 • Psykisk helse og trivsel
 • Rusmidler
 • Sosiale forhold
 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Bolig
 • Økonomi
 • Fysisk helse

SiO og Folkehelseinstituttet ønsker også å se på resultatene av årets SHoT-undersøkelse i sammenheng med gjennomføring og frafall. Les saken i Khrono her.

Trenger din student veiledning eller bare noen å prate med?