Droppe til innhold

Nyheter

Master eller ikke master?

Master eller ikke master?

Vi jobber målrettet for å rekruttere masterstudenter, og nettfilmserien vår om studenten Bjørn Harald engasjerer nå titusenvis på sosiale medier. Bli med på å framsnakke master for studentene våre!

Søkertallene til masterprogrammene våre øker, etter fire år med målrettet arbeid for å rekruttere flere masterstudenter. For første gang gjennomføres det i år en heldigital masterkampanje i foran søknadsfristen 15. april. Kampanjen er bygget rundt nettserien «Master eller ikke master?» med fire korte filmepisoder. Her møter vi bachelorstudent Bjørn Harald som vurderer å ta en master. I jakten på svar om hva en master kan gjøre for ham, møter han en foreleser, en masterstudent og en representant fra arbeidslivet:

 

Framsnakk mastertilbudet vårt!

Våre egne bachelorstudenter er veldig viktige for oss når vi vil rekruttere flere til masterstudiene ved OsloMet.

- Nå fram til søknadsfristen om noen få dager, vil vi gjerne oppfordre alle ansatte om å snakke varmt om mastertilbudene våre når de møter studentene, sier seksjonssjef for profilering, rekruttering og omdømme Julie Backer.

Viser bredden i OsloMets tilbud for søkerne

Ved å sette fokus på hva en master egentlig er og hvilke muligheter den kan gi – og med OsloMet som en tydelig avsender – kan kampanjen styrke vår posisjon blant potensielle søkere. Med utgangspunkt i fakultetsvise prioriteringer gis det også smakebiter fra bredden i tilbudet vårt i form av artikler og innlegg.

Sett 2 millioner ganger

Alt innhold - episoder, korte filmsnutter, animasjoner, bilder og artikler - deles i OsloMets egne kanaler på Facebook, Instagram og Snapchat. Interesserte brukere gis også muligheten til å melde seg på nyhetsbrev for mer informasjon om relevante studier. Parallelt med dette kjøres det annonse- og søkeordskampanjer i de samme kanalene. I tillegg kommer studiespesifikke tiltak i regi av instituttene.

- Vi ser at det å satse på de digitale kanalene er en svært effektiv måte å nå de aktuelle målgruppene på, sier Julie Backer, som også tror erfaringen fra denne kampanjen kommer til å bli mye brukt i framtidig rekrutteringsarbeid ved OsloMet. 

Responsen på hovedkampanjen har så langt har vært svært god. Innlegg og annonser på Facebook og Instagram har i snitt nådd 50 000 brukere per innlegg. Til sammen er innhold fra kampanjen så langt sett over 2 millioner ganger!