Droppe til innhold

Nyheter

Kjenner du noen fra disse landene?

Ta kontakt om du har kjennskap til Nederland, Russland, Makedonia, Kenya, Filippinene, Jordan eller Venezuela!

Kjenner du noen fra disse landene?

Kommer du fra, eller kjenner du noen fra Nederland, Russland, Makedonia, Kenya, Jordan, Filippinene eller Venezuela? Ta kontakt, og vær kilde i journaliststudentenes årlige prosjekt om pressefrihet!

Hver vår i ti år har journaliststudentene våre undersøkt pressefrihetens kår rundt om i verden. Hvert år er det ulike land som undersøkes, og i år vil studentene se på Nederland, Russland, Makedonia, Kenya, Jordan, Filippinene og Venezuela.

Ta kontakt!

Universitetslektor på journalistutdanningen Solveig Steien oppfordrer nå ansatte på OsloMet til å ta kontakt for å være kilder i studentenes viktige arbeid.

- Vi trenger kilder med tilhørighet eller kjennskap til landene, og her på OsloMet jobber det mennesker med mange nasjonaliteter. Hvert år har vi fått ansatte fra forskjellige deler av organisasjonen til å bidra til studentprosjektet. Vi håper at det også i år er mange som vil ta kontakt!

Uansett hvor på OsloMet du er ansatt eller hva du jobber med, er du like viktig. Dersom du selv kommer fra de nevnte landene, eller hvis du kjenner noen som bor i eller kommer derfra, kan du bidra til prosjektet. Alle svar mottas med glede og takk til: solst@oslomet.no

Multimedial rigg

Prosjektet kalles for et multimedial rigg. Du kan lese mer om det her: http://journalen.hioa.no/content/here-page

- Studentene lager saker for flere medier om det viktige temaet pressefrihet. De jobber sammen i grupper, der minst en i hver gruppe behersker landenes språk, forteller Steigen.

I tillegg snakker alle studentene engelsk.