Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Snødekte tretopper med utsikt over Oslo.

Inspirasjon til utemøter

Hverdagen er i gang igjen, og her er litt inspirasjon til måter å møtes på når vi ikke er fysisk på kontoret. OsloMet-medarbeidere har tatt i bruk både ski og skøyter i det nye året.

- I begynnelsen av januar hadde jeg et skitur-møte med en stipendiat, etter at stipendiaten som er glad i langrenn selv foreslo det. Det var tett snødrev og et hyggelig og nyttig møte, forteller professor Fredrik Thue ved Senter for profesjonsstudier.

- Møteformen passet fint til behovet. Jeg ble oppdatert på situasjonen, arbeidsmål fremover og behovet for faglig oppfølging. Vi snakket både om fag og om livet.

Thue mener at møter i friluft ikke trenger å være forbeholdt pandemi-hverdagen.

- Av og til er det ålreit å møtes ute når vi skal snakke om situasjonen som helhet, og ikke er avhengig av å jobbe med for eksempel tekst, sier Thue.

Alle stipendiatene hans ble spurt om de ønsket å møtes på tur ved oppstarten i januar for å oppdatere veilederen. Noe av hensikten var å snakke om arbeidet med avhandlingen under korona, også utfordringer og problemer både av praktisk og mer psykososial art.

Sammen med en annen stipendiat, ble det turmøte ved Østensjøvannet i nydelig vær med boller og kaffe, forteller Thue.

Walkie Talkie

Ved Senter for profesjonsstudier der Thue jobber har de hatt alternative møteformer for stipendiatene oppe som tema.

- Sammen med veilederne har vi diskutert alternative møteformer for stipendiatene våre når vi ikke møtes på kontoret. Stipendiatene har en ensom og til tider stressende jobb, sier senterleder Beate Elvebakk.

Hun mener det er viktig å tenke på andre typer oppfølging enn normalt, og å skape møteplasser som ikke bare er digitale. Og fremover er det flere planer for dette.

En mann og en dame skøyter bortover et islagt vann. Mannen har tommel opp mot kameraet.- I tillegg til oppfordring til turmøter som vi kaller «Walkie Talkie», planlegger vi nå båltreff for stipendiatene, forteller Elvebakk.

Her er flere tips om hvordan vi kan ta vare på hverandre i tiden fremover fra hovedverneombudet.

Husk også vår sosiale kanal Teams-gruppen OsloMeet. Her kan du komme i kontakt med kolleger som bor i nærheten av deg, som du kan gå en tur sammen med.