Hold deg hjemme dersom du er syk

Nyhetportlet

Illustrasjon av koronaviruset.

Hold deg hjemme dersom du er syk

Koronasmitten har blomstret opp igjen i samfunnet. Det viktigste smitteverntiltaket er å holde seg hjemme dersom man er syk.

Smittespredningen av koronaviruset er økende i samfunnet nå, og Folkehelseinstituttet varsler at dette sannsynligvis er starten på en ny covid-19-bølge i Norge.

For å ta best mulig vare på kolleger og bidra til å minske smittespredning, er det viktig at alle ansatte nå følger de generelle retningslinjene om smittevern fra myndighetene.

Gjeldende råd fra myndighetene:

  • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
  • Du bør unngå kontakt med personer i risikogrupper, dersom du har luftveissymptomer.

Les mer på helsenorge.no.

Influensavaksine til ansatte

Ansatte ved OsloMet får også dekket utgifter til influensavaksine i år, som et tiltak for å hjelpe den enkelte og for å minske sykefraværet.