Droppe til innhold

Nyheter

Hele det nye OsloMet-styret på plass

Hele det nye OsloMet-styret på plass

Representanten for OsloMets midlertidig ansatte i UF-stillinger er nå valgt. Dermed er hele det nye styret klart.

Representant for midlertidig ansatte valgt inn for ett år

Resultatet fra valget av midlertidig UF-representant til styret er nå klart: Hilde Fiva Buzungu er valgt inn som hovedrepresentant, og Erik Ryen er valgt inn som vara. Som midlertidig representant er de valgt inn for ett år, ikke fire som de øvrige representantene. Les mer om dette valget samt presentasjon av representantene.

Øvrige ansattrepresentanter er valgt inn for fire år

Les om hvem som skal sitte i styret i neste periode som representanter for de fast ansatte på OsloMet.

Eksterne styremedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

Les om hvem som blir eksterne styremedlemmer i neste periode.

 

chatbot-portlet