Droppe til innhold

Nyheter

Fridager i julen

Fridager i julen

Du får fri enten julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen. Søk om fridagene på forhånd i DFØ-appen eller SAP-portalen.

OsloMet vil som tidligere gi fri enten julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen.

Du må søke om disse fridagene på forhånd i DFØ-appen/SAP-portalen. I fraværssøknaden skal du benytte fraværstype «Annet fravær m/lønn».

Fri utover dette må du som ansatt selv dekke ved å ta ut ferie eller avspasering.

Her kan du lese mer informasjon om arbeidstid i romjulen i personalhåndboka på nett.

chatbot-portlet