Fem millioner til OsloMet 

Nyhetportlet

Bilde av hånden til en voksen lærer som peker på et regnestykke i en kladdebok, og et barns hender som holder en blyant hviler i bakgrunnen.

Foto: Benjamin A. Ward.

Fem millioner til OsloMet 

OsloMet har fått supplerende tildeling over statsbudsjettet. Midlene er øremerket et etterutdanningstilbud for personer med pedagogisk utdanning fra utlandet.  

Kunnskapsdepartementet har tildelt fem millioner kroner ekstra over statsbudsjettet til OsloMet og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Midlene skal gå til utvikling og drift av et etter- og videreutdanningstilbud rettet mot personer som har relevant pedagogisk utdanning fra utlandet. 

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Roger Andre Federici, er godt fornøyd med tildelingen.

– Dette etterutdanningstilbudet vil bidra til at vi kan møte behovet for mer pedagogisk kompetanse i viktige yrkesgrupper for samfunnet, nemlig lærere og barnehagelærere, sier Federici.

Samarbeid med NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet skal samarbeide med både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen om å utvikle tilbudet.

Etterutdanningen skal gi kandidatene innsikt i hvordan norske barnehager og skoler fungerer, og hvilke rammer som ligger til grunn for barnehage- og skoletilbudet i Norge. Hensikten er å sette dem bedre i stand til å komme ut i jobb.

– Dette er en gledelig nyhet for OsloMet og NAFO, og ikke minst for de som har pedagogisk utdanning fra hjemlandet som ønsker å jobbe i norsk barnehage og skole, sier Marit Lunde, leder for NAFO.

– Vi ser frem til å utvikle tilbudet i samarbeid med barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, sier Lunde. 

Pilot

Etterutdanningstilbudet skal være en pilot med oppstart våren 2024. Undervisningsspråket skal være norsk, med støtte på ukrainsk og andre relevante språk.

I løpet av våren skal OsloMet utrede om dette kan utvikles til et studiepoenggivende videreutdanningstilbud. Kunnskapsdepartementet legger vekt på at universitetet må legge godt til rette for deltakelse fra hele landet, for eksempel ved at hele eller deler av tilbudet gjennomføres ulike steder i landet.

OsloMet vil ha dialog med Kunnskapsdepartementet om finansiering og videreføring av tilbudet etter 2024.