Droppe til innhold

Nyheter

Delta i årets medarbeiderundersøkelse

Fra årets felles arbeidsmiljøarrangement på Rockefeller. Nå kan du fortelle mer om hvordan du har det i jobben din.

Delta i årets medarbeiderundersøkelse

29. oktober er fristen for å svare på medarbeiderundersøkelsen. Åpne lenken du har fått på e-post og bruk 10–15 minutter til å svare – det er viktig for utviklingen av ditt og vårt arbeidsmiljø.

Fra 15-29. oktober gjennomføres årets medarbeiderundersøkelse blant ansatte, og målet er at alle ansatte deltar.  

- Jeg ønsker at OsloMet skal være et godt arbeidssted med arbeidsglede og engasjerte medarbeidere, sier rektor Curt Rice.  

Så bli med på å utvikle det arbeidsmiljøet vi alle er en del av og har et felles ansvar for! Undersøkelsen sendes ut til alle ansatte på e-post 15. oktober.  

Mer enn en måling 

Medarbeiderundersøkelsen er ikke bare en måling, men del av et viktig utviklingsarbeid. Resultatene skal ledere og medarbeidere på alle organisatoriske nivå bruke sammen i tilbakemeldingsmøter. Målet er å skape en konstruktiv dialog for å utvikle arbeidsmiljøet vårt til å bli enda bedre.  

Alle ledere med personalansvar får obligatorisk opplæring i oppfølgingsarbeid, og tilbakemeldingsmøter med alle enheter vil finne sted før jul eller på nyåret. 

OsloMet har nulltoleranse for trakassering og mobbing. I år vil undersøkelsen inneholde noen få enkle spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet. Disse er ikke en del av den ordinære medarbeiderundersøkelsen, og vil ha en annen oppfølging. 

Anonymiteten din blir ivaretatt 

Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at firmaet Stamina Census. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet. 

Les mer om medarbeiderundersøkelsen og om hensikten med den, temaene det spørres om, anonymitet og oppfølging.

Husk å avslutte når du har besvart undersøkelsen!

Husk å markere din undersøkelse som avsluttet i slutten, slik at den blir sendt inn.