Droppe til innhold

Nyheter

Canvas valgt som nytt LMS

Canvas valgt som nytt LMS

- Fleksibilitet og gode brukeropplevelser har vært førende for valget av Canvas, sier studiedirektør Marianne Brattland. - Med Canvas får vi en fleksibel, brukervennlig og moderne digital læringsplattform til glede for studenter og tilsatte.

Prosjektet Læringsplattform skal arbeide med å utvikle og implementere Canvas som et nav i det nye digitale læringsmiljøet ved HiOA. Hva palttformen skal hete, er ikke bestemt ennå.

 I det videre arbeidet med implementering og utvikling av plattformen, er to premisser spesielt viktige:

  • Studenter og tilsatte utgjør de primære brukergruppene for læringsplattformen. Det er deres behov og interesser som skal vektlegges.
  • Målbildet for nytt LMS: Den nye digitale læringsplattformen skal inneholde en rekke integrerte tjenester, og vil samlet utgjøre det meste av HiOAs digitale læringsmiljø. Det ønskes en løsning som gjør at studentene forholder seg til én inngangsportal som integrerer bruk av digitale læringsressurser, digitaliserte vurderingsprosesser og et godt informasjonssystem for studieprogrammene, herunder timeplan.

Pilot fra høsten-17

Canvas skal piloteres ut i et lokalt driftsmiljø på fakultetene med integrasjoner mot HiOAs systemer allerede fra høsten 2017. Etter planen skal ny læringsplattform rulles ut for alle fra og med januar 2018.

Viktige milepeler denne våren er:

  • å etablere en hensiktsmessig driftsorganisering for den nye løsningen, med fokus på behov for opplæring, teknisk drift og systemeierskap, samt brukerstøtte
  • å forberede og gjennomføre utfasing av den gamle plattformen parallelt med implementering av den nye
  • å se de ulike systemene i sammenheng: Canvas, Min side, Office 365, timeplan og andre systemer

Kontakt

Prosjektet "Digitalt læringsplattform" ledes av Nadine Kaiser, og er et av fem prosjekter i Digitaliseringsprogrammet for utdanning.

Ta kontakt med nadine.kaiser@hioa.no om du har spørsmål rundt dette.
Ta en titt på Canvas her: https://www.canvaslms.eu/nb

Anskaffelsen av Canvas inngår i en felles anskaffelsesprosess for UH-sektoren i regi av UNINETT. Tyve universiteter og høgskoler har deltatt i anskaffelsesprosessen, deriblant UiO, HSN, UiA. Med mange sentrale aktører, er det et godt grunnlag for erfaringsdeling og utvikling.