Droppe til innhold

Nyheter

Brudd i forhandlinger med Elsevier!

Brudd i forhandlinger med Elsevier!

Forhandlingene mellom Unit og Elsevier har brutt sammen og du vil derfor ha begrenset tilgang til tidsskriftartikler i ScienceDirect fremover.

Det er fortsatt mulig å få tilgang til artikler. En del finner du åpent tilgjengelig på nettet mens andre må bestilles fra andre bibliotek eller kjøpes fra ekstern leverandør.

Mer om forhandlingene som fortsatt pågår med flere forlag

Units pressemelding om bruddet i forhandlingene med Elsevier

Tips til å få tilgang til artikler

1. Oria
Man kan som vanlig søke etter artikler i Oria. UB har mange åpent tilgjengelige tidsskrifter aktivert og disse er søkbare i Oria.

2. Nettleser tillegg/Plugins
Søk slik du er vant til og bruk «plugins» til nettleseren som viser deg hvor du ev. finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din). Det finnes en rekke ulike «plugins"/ tillegg til nettlesere. Her er noen av de mest vanlige og som har best dekning:

  • Lean Library: Fungerer bra for tilgang hjemmefra på titler vi allerede har i abonnement. Søker også etter artikler som ligger åpent tilgjengelig der vi ikke har tilgang. Når du har lastet ned velg OsloMet – Oslo Metropolitan University som din institusjon.
  • Open Access Button     
  • Unpaywall

3. Bestill fra andre bibliotek
UB vil så langt det er mulig skaffe artikler fra andre bibliotek både nasjonalt og internasjonalt. Søk opp og bestill artikkelen i Oria, så skaffer vi den for deg.

4. Kjøpe tilgang til enkelt artikler
UB er i gang med å inngå en avtale med en tjeneste som selger enkeltartikler. Ansatte og studenter får da artikkel tilsendt direkte til sin e-post adresse. Kostnaden pr artikkel er høy og vi anbefaler derfor at man leser abstractet før en eventuell bestilling.

5. Scholarly Sharing
Forskere har som regel anledning til å dele artikler som de har publisert med hverandre selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige. Dette avhenger av avtalen de har inngått med forlaget. Send gjerne forfatteren en epost – en del forskere er villig til å dele artiklene sine.

Øvrige anbefalte vitenskapelig arkiv og søketjenester

Google Scholar
Googles indeks og søketjeneste for vitenskapelig innhold på internett.

BASE - Bielefeld Academic Search Engine
Indeks og søketjeneste for vitenskapelig materiale fra Bielefeld Universitetsbibliotek, hvor ca. 60% er åpent tilgjengelig.

Trenger du hjelp?

Kontakt: ub.digitalt@oslomet.no