Droppe til innhold

Nyheter

Nytt ved brannøvelser

Foto: sikresiden.no

Nytt ved brannøvelser

I år vil det bli brukt ufarlig røyk ved noen av brannøvelsene på OsloMet. Møter du røyk, skal du snu. Vi har også fått nye møteplasser for brannevakuering i Pilestredet.

På OsloMet gjennomføres det to brannøvelser i året på våre campuser. Ved brannøvelsene er målet at alle personer som oppholder seg i bygningene skal evakueres ut til sin angitte møteplass.

Røyk under brannøvelsen

Nytt for vårens brannøvelser er at det i noen bygg vil bli brukt røyk. Dette er for at øvelsene skal være mer realistiske og gi variert læring.

  • Hvis du møtes av røyk i bygget, skal du alltid snu.
  • Du skal finne nærmeste røykfrie rømningsvei og bruke denne i stedet.

Røyken som brukes i forbindelse med øvelse er ikke farlig.

Nye møteplasser for studiested Pilestredet

Møteplasser ved brannevakuering for bygningene i Pilestredet er endret i år, som følge av tilbakemeldinger som er kommet etter brannøvelsene. Gjør deg kjent med din møteplass! De nye møteplassene ved brann/evakuering er angitt i denne oversikten (pdf).

Obligatorisk opplæring i brannvern

Som ansatt på OsloMet plikter du gjennomføre obligatorisk opplæring i brannvern (branntesten). Gå til branntesten, og bruk kode: OsloMet67

Les mer om brannvern på OsloMet.

Kurs i slukkeøvelser til høsten

Til høsten 2019 vil det settes opp praktiske kurs i form av slukkeøvelser med brannslanger og pulverapparater. Mer informasjon om dette blir lagt ut i arrangementskalenderen på ansatt.oslomet.no til høsten.

chatbot-portlet