Droppe til innhold

Nyheter

Ledelse på programmet

Første samling i program for forsknings- og utdanningsledelse ble holdt på Lysebu 16. og 17. oktober. På bildet: Tor Arne Dahl, Kari Hjerpaasen, Solfrid Tandberg Øhrn, Anne Berit Walter, Elisabeth Wille og Inger Marie Lindboe. Foto: Solveig Svantesen

Ledelse på programmet

Dyktige og oppdaterte ledere er avgjørende for å skape gode arbeidsmiljøer og levere god forskning og utdanning. Derfor har HiOA i høst startet opp programmet «Forsknings- og utdanningsledelse».

Målgruppen er studieledere og instituttledere for å gi dem verktøyene som trengs for å drive godt, profesjonelt og innovativ ledelse ved HiOA.

- HiOAs instituttledere og studieledere har både FoU og utdanning innen sitt ansvarsområde, i tillegg til å ha administrativt ansvar. Derfor har vi lagt vekt på å utvikle et program hvor FoU og utdanning sees i sammenheng, forteller Solveig Svantesen, programansvarlig for lederutvikling ved HiOA. 

Gjennom fire samlinger jobber det første kullet på 16 deltakerne med temaer som:

  • Innovasjon, utviklingsarbeid og endringsledelse i utdanning og forskning
  • Helhet i ansvarsområdet og koblingen mellom forsking og utdanning
  • Ledelse av forskningsmiljøer
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Internasjonalt samarbeid i utdanning og forskning
  • Rolleforståelse og identitet som leder, samt personlig autoritet og ledelse
  • Karriere- og kompetanseutvikling, samt resultatoppfølging og tilbakemelding

- Høyere utdanning og forskning har blitt stadig mer kompleks og sammensatt, og det krever mer av oss som ledere. Vi må kontinuerlig utvikle oss og forstår hvordan teknologi, tverrfaglighet, innovasjon og internasjonalisering påvirker og utvikler våre arbeidsplasser. Dette tilbudet er viktig og noe alle bør gjennomføre og ta med seg erfaringer fra, poengterer prorektor for forskning og utvikling, Morten Irgens. 

Nyttig ledernettverk

Anne Berit Walter, studieleder på bachelorutdanningen i farmasi, er en av deltakerne på programmet. Hun er svært fornøyd etter den første samlingen på Lysebu i oktober.

- Det er veldig positivt at vi har fått et lederprogram her på HiOA. Som førstelinjeleder er det mange saker vi skal håndtere, og det er fint å få ekstra kunnskap om utdannings- og forskningsledelse, sier hun.

Hun får støtte av studieleder ved Institutt for informasjonsteknologi, Tulpesh Patel. 

- Etter første samling har jeg tenkt mye over hvilken type leder jeg er og ønsker å bli, f.eks. hvor jeg henter min «autoritet» fra, og hva dette betyr for hvordan jeg håndterer situasjoner som oppstår og mitt forhold til dem jeg er leder for. Det er gitt meg både trygghet og inspirasjon til å utvikle meg selv videre, sier han.

Begge trekker frem nytten av å opprette et slikt nettverk blant ledere på HiOA. - Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, sier Walter. 

Nå ser de frem til neste samling i november, hvor de har fått en oppgave om samspillsoner.

- Hjemmeoppgaven har hjulpet meg til å implementere mye av det vi lærte om på første samling. Jeg hadde allerede planlagt flere møter med mine nærmeste medarbeidere om våre roller og ansvarsområder. Nå kan jeg slå to fluer i en smekk ved å bruke hjemmeoppgaven til å strukturere disse møtene, og få enda mer ut av diskusjonene enn jeg ellers ville ha fått, sier Patel.

Til sammen skal deltakerne møtes tre ganger til, fra november til mars. I tillegg til samlingene, blir det satt opp kurs og workshops som anbefalte tilvalgsmoduler, samt digitale moduler. 

Program for forsknings- og utdanningsledelse

Forsknings- og utdanningsledelse er en del av høgskolens lederutviklingsprogram, som ble startet opp i 2014. Dette er ett av to nye programmer rettet mot ledelse av kjernevirksomheten.  

I desember starter også Program for forskningsgruppeledelse. 

Programmene benytter både interne og eksterne faglige bidragsytere:

Intern leverandør er HiOAs School of Management med førsteamanuensis Agnete Vabø som hovedressurs. Vabøs forskningsområde er høyere utdanning med prosjekter om internasjonalisering, kvalitet, organisering av forskningsgrupper mm.  

Ekstern leverandør er Mobilize Nordic, med norsk partner Are Hallan Syversen som hovedressurs. Mobilize er et dansk-norsk firma som bla. gjennomfører Forskningsledelsesprogrammet til UiO. Are har erfaring også fra UiB, HiL, HiG, NFR m.fl og har arbeidet med strategisk forskningsledelse, koordinering av forsknings- og undervisningsaktiviteter på tvers, ledergruppeutvikling, studielederrollen mm.

Mer om lederutvikling ved HiOA

Er du studie-, institutt- eller forskningsleder og har lyst til å være med i neste runde? 

I begge programmene planlegges det et nytt kull i 2019-20. Ta kontakt med programansvarlig Solveig Svantesen.

chatbot-portlet