Droppe til innhold

Nyheter

Bedre IT-service på OsloMet

Nytt navn og enda bedre service: Magnus Bjerke, Einar Ngo, Nithan Karan, Håkon Haakensen og Gökhan Cicek

Bedre IT-service på OsloMet

BIT har fått nytt navn: IT-servicedesk. IKT-avdelingen vår har fått på plass ny struktur, bedre rutiner og mer kompetanse. Resultatet er allerede bedre og raskere service!

Hvor får du nå brukerstøtte og annen hjelp med IT?

BIT (brukerstøtte IT) har endret navn til IT-servicedesk. Den nye kontaktadressen du skal bruke når du trenger hjelp og råd med IT, er itservicedesk@oslomet.no

All kontakt med avdelingen kan gå via dette kontaktpunktet.

«Ny» IT-avdeling med mer profesjonell oppfølging

Ved nyttår ble flere organisatoriske endringer innført i IKT-avdelingen. Nye rutiner, rolle- og prosessbeskrivelser og ansvarsområder ble etablert. Målet er bedre kvalitet på tjenestene.

Blant nyvinningene er at det etableres egne kundeansvarlige med ansvar for ulike enheter på OsloMet. 

- Vi legger til rette for en langt mer profesjonell oppfølging av tilbakemeldinger og utviklingsoppgaver i tiden fremover, sier Jarle Nystuen, som er fungerende seksjonssjef for kunde og servicedesk i IKT-avdelingen.

- Fakultetene, forskningsinstituttene og de fellesadministrative avdelingene kan alle forvente en tettere dialog med oss.  

Gir raskere hjelp allerede

IT-servicedesk besvarer rundt 25.000 henvendelser fra ansatte og studenter hvert år. 

- Vi jobber nå intenst med å effektivisere og forbedre kvaliteten på saksbehandlingen. Allerede nå, bare to-tre måneder etter at vi startet arbeidet med å få på plass de nye prosessene, kan vi se en tydelig forbedring i løsningstid, sier Nystuen.

På den nye servicedesken har de blant annet fått på plass mer spesialiserte faggrupper.

- Dette bidrar til at de som jobber med brukerstøtte føler mer ansvar for viktige områder og har større eierskap til tjenestene de leverer, forteller Nystuen.

Muliggjør digitaliseringsstrategien

Forbedringsarbeidet IKT-avdelingen nå gjør er viktig for å muliggjøre OsloMets strategi for digital transformasjon. - Vi vil legge til rette for at OsloMet har en moderne og stabil infrastruktur, er bedre rustet til å gjennomføre IT-prosjekter, og kan sikre oss mer fremtidsrettede og innovative IT-løsninger, avslutter Nystuen.

chatbot-portlet