Droppe til innhold

Nyheter

Kvalitetsdokumentasjon sendt til NOKUT

Kvalitetsdokumentasjon sendt til NOKUT

I november inspiserer NOKUT kvalitetsarbeidet på utdanningene våre. Mange har allerede gjort en stor innsats for å forberede besøket. Nå er dokumentasjonen på kvalitetsarbeidet vårt overlevert.

- Mange ansatte har gjort en formidabel innsats for å dokumentere kvaliteten i OsloMets utdanninger, sier prorektor for utdanning Nina Waaler.  

8. oktober ble dokumentasjonen på det systematiske kvalitetsarbeidet vårt sendt til NOKUT.

Hva menes med «systematisk kvalitetsarbeid»? Les den forklarende artikkelen.

Hva inneholder dokumentasjonen?

Dokumentasjonen omfatter ca. 2400 sider om kvalitetsarbeidet i

 • bachelorprogrammene i sykepleie
 • bachelorprogrammene i økonomi/administrasjon
 • masterprogrammet i produktdesign
 • ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap
 • videreutdanningen i digital kompetanse for lærere
 • OsloMets kvalitetsarbeid på institusjonsnivå

Disse sitter i den sakkyndige komiteen

Den sakkyndige komiteen som skal utføre tilsynet på OsloMet består av

 • Øyvind Weiby Gregersen, dekan ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen (PHS)
 • Malin Östling, ledelses- og kvalitetskoordinator ved Göteborgs universitet
 • Eira Garrido, student ved Universitetet i Bergen (UiB)

Dette vil komiteen evaluere

 • Kvalitetsarbeidets forankring i strategi og at kvalitetsarbeidet dekker alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentens læringsutbytte
 • Kvalitetsarbeidets forankring i styre og ledelse på alle nivåer og bidrag til å fremme kvalitetskultur blant ansatte og studenter
 • At institusjonen har ordninger for systematisk kontroll av at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
 • At institusjonen systematisk innhenter informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud
 • At kunnskapen fra kvalitetsarbeidet brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke ev. sviktende kvalitet
 • At resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av den samlede studieporteføljen

Slik blir den videre prosessen

 • Fram til 18. november: Dialog. NOKUT kan etterspørre mer informasjon
 • 18. og 19. november: Tilsynsbesøk
 • Desember/januar: Foreløpig rapport fra NOKUT til gjennomsyn og kommentarer
 • Januar/februar: Rapport fra NOKUT og tilsvar fra OsloMet
 • Mars: Behandling i NOKUTs styre
chatbot-portlet