Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Personvern / Personvernerklæring

Sikring av HiOAs lokaler

Redegjørelse for hvordan HiOA behandler personopplysninger for å sikre høgskolens lokaler.

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i logger er personopplysningsforskriftens §§ 2-8, 2-14 og 7-11, samt personopplysningslovens § 8 f). Hjemmelsgrunnlaget for fjernsynsovervåking er personopplysningsloven § 38, personopplysningsforskriften kapittel 8.

Formålet er å oppdage og oppklare uønskede hendelser, som tyveri og hærverk.

Studenter og tilsatte fotograferes når de får adgangskort. Det lagres navn, brukernavn, fødselsdato og biblioteksbrukernummer. I tillegg lagres noen tekniske opplysninger, for eksempel hvilke tilganger som er gitt for kortet. Personopplysningene hentes automatisk fra brukersystemet (Bas) og studentregisteret (FS).

Utenfor hovedarbeidstid (8.00-16.00 på hverdager) må kortbrukerne taste PIN-kode. Hvilket kort som brukes på hvilken kortterminal og klokkeslett for passeringen logges når det brukes PIN-kode. Informasjonen lagres i HiOAs adgangskontrollsystemer. Loggen slettes etter 45 dager.

Kameraer er kun plassert for å dekke uteområder og inngangsparti innvendig og utvendig. Kameraene filmer kontinuerlig og opptakene lagres i 7 dager før de slettes.

Kun dedikerte personer har tilgang til systemene. De har en tilgangsprofil som er tilpasset deres arbeidsoppgaver. De logger seg på systemene som personlige brukere.

Informasjon fra systemene for fysisk sikring utgis kun til politiet dersom det foreligger en rettslig kjennelse. Det er kun leder for brannvern og fysisk sikring som har myndighet til å utlevere opplysninger fra systemene.

Brukere deaktiveres når de ikke lenger skal ha adgangskort. Personopplysninger som navn og fødselsdato slettes ikke, fordi studenter tar nye kurs og tilsatte kommer ofte tilbake etter ulike perioder hvor de ikke jobber ved HiOA.

Eiendomsdirektøren er delegert det daglige ansvaret for behandling av personopplysningene, som del av den fysisk sikringen. Det innebærer blant annet å sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre konfidensialitet, kvalitet og at opplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig. Samt sikre at det gis nødvendig opplæring.

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Telefon :
67 23 55 34
E-post :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Telefon :
67 23 55 93
E-post :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Telefon :
67 23 53 81
E-post :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Telefon :
67 23 58 90
E-post :

Avd. FoU Espen Eidlaug

Telefon :
67 23 50 38
E-post :

HR: Malin Smit

Telefon :
67 23 83 72
E-post :

ØK: Gisle Mossige

Telefon :
67 23 58 85
E-post :

SDI: Olga Pakhomova

Telefon :
67 23 57 64
E-post :

Avdeling Eiendom: Kerstin Skagerlund Vatvedt

Telefon :
67 23 51 59
E-post :

Avdeling IKT: Stig Muren

Telefon :
67 23 58 40
E-post :

Universitetsbiblioteket (Medieseksjonen): Henrik Thorsen

Telefon :
67 23 52 26
E-post :

Universitetsbiblioteket: Vilde Farup Halvorsen

Telefon :
67 23 52 69
E-post :

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Telefon :
67 23 51 09
E-post :

Fakultet HV: Vibeke Emma Myrebøe Meijer

Telefon :
67 23 84 15
E-post :

Fakultet HV: Berit Nygård

Telefon :
63 23 80 90
E-post :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Telefon :
67 23 54 65
E-post :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Telefon :
67 23 71 08
E-post :

LUI: FoU Nina Hestnes

Telefon :
67 23 70 76
E-post :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Telefon :
67 23 73 58
E-post :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Telefon :
67 23 60 87
E-post :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Telefon :
67 23 69 05
E-post :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Telefon :
67 23 85 56
E-post :

SPS: Thea Bertnes Strømme

Telefon :
67 23 51 02
E-post :

SVA: Elsbet Vestvatn

Telefon :
992 88 396
E-post :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Telefon :
988 91 994
E-post :

chatbot-portlet