Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Sikkerhetsinformasjon til nyansatte

Alle nyansatte skal få en mappe med sikkerhetsinformasjon på papir. Dette kan sendes ut sammen med ansettelsespapirene eller gis ut første arbeidsdag.

Mappe til alle

Mappen skal inneholde OsloMets sikkerhetsbrosjyre og sikkerhetskort. Klistremerker med sikkerhetslogo og viktige telefonnummer skal settes på mappen. Dette er trykket materiell som finnes hos HR på fakultet/senter.

Kontakt sikkerhet@oslomet.no ved behov for flere.

Til nye UF-ansatte

I deres mappe skal det i tillegg legges to rollekort som er aktuelle for dem å kjenne til. Disse skrives ut og legges i deres mappe i tillegg til brosjyre og kort som gis til alle.

Dokumenter til UF-ansatte:

Til nye ledere

I deres mappe skal det i tillegg legges inn sider fra styringssystem for sikkerhet som det er viktig at de kjenner til. Disse sidene skrives ut og legges i mappen,  i tillegg til brosjyre og kort som gis til alle.

Dokumenter til ledere:

Send eventuelle spørsmål til sikkerhet@oslomet.no

chatbot-portlet