Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Sending av filer og sikkerhetsnivå

Nedenfor er informasjon om hvordan filer kan sendes i forhold til ulike sikkerhetsnivå.

Filesender

Filesender fra Unit tilbyr en til en opp-/nedlasting av store filer og med opp til 100 mottakere. Filene slettes automatisk etter 20 dager. Tjenesten er kun tilgjengelig for brukere med FEIDE pålogging (universitet og høgskoler i Norge og Norden), men brukere uten FEIDE pålogging kan motta filer fra Filesender.

Du øker sikkerheten ved å kryptere filen du sender pr. e-post og ved å sende krypteringskoden gjennom en annen kanal, for eksempel pr sms. Pålogging filsender. Kontakt IT-servicedesk ved behov for hjelp til å komme i gang med tjenesten eller har spørsmål.

BOX

Når du skal sende filer til mottakere som ikke har FEIDE pålogging, kan du bruke alternativet BOX. BOX tilbyr deling av kataloger i en skyløsning. Alle kan legge filer i en delt katalog. Du bør kryptere filene du legger i BOX.

Mer informasjon om BOX.

Kontakt IT-servicedesk ved behov for hjelp til å komme i gang med tjenesten eller har spørsmål.

Sende kryptert ekstern harddisk rekommandert

På de høyeste sikkerhetsnivåene 8-9 bør du vurdere om det er nødvendig å sende forskningsdata. Et alternativ kan være at du krypterer fil, lagrer på en kryptert ekstern harddisk og sender med rekommandert post.

Kryptering av fil med PGP-nøkkel

Flere institusjoner (også OsloMet) har sperret for mottak av filer av typen "zip". I stedet for å kryptere en fil med 7Zip kan  du kryptere med PGP-nøkkel (Gpg4Win). En fil kryptert med PGP-nøkkel er svært sikker under forutsetning av at nøkkelen tas vare på korrekt, for eksempel kan et eksisterende zip-arkiv behandles på denne måten.

chatbot-portlet