Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Internasjonalisering av utdanning

Her finner du en oversikt over hvem som jobber med hva innen internasjonalisering av utdanning sentralt.

Seksjon for internasjonalisering

Team Europa/Norden, team utreisende studenter og tjenester knyttet til språk og kommunikasjon inngår i seksjon for internasjonalisering.

Seksjonen ledes av Benedicte Solheim.

Team Europa/Norden

Lise Bakke Brøndbo:

 • Erasmus+ institusjonskoordinator ved OsloMet (mobilitetssøknader og -rapporteringer til DiKU, bindeledd mellom DiKU og OsloMet, administrativ støtte til søknader om Strategiske partnerskap-, Kapasitetsbygging- og Kunnskapsallianseprosjekt m.m, rådgivning og informasjon til fakultetene)
 • Kontaktperson for EØS-samarbeid
 • FS-ansvarlig for utvekslingsmodulen (brukerveiledninger, rådgivning, kvalitetssikring av grunnlagsdata og avtaleforvaltning)
 • Koordinator for SøknadsWeb for utreisende  utvekslingsstudenter
 •  Medlem av FS ekspertgruppe på utveksling
 •  Medlem av EU-kommisjonens rådgivende arbeidsgruppe for IT-verktøy i Erasmus + programmet

Hanne Maanum:

 • Erasmus+ programmet, herunder ansatt- og studentmobilitet
 •  Kontaktperson for internasjonale fellesgrader, herunder Erasmus Mundus Joint Master Degree og Nordic Master  Programme
 • Kontaktperson for Nordplus programmet
 • Kontaktperson for sikkerhetsarbeid for inn- og utreisende utvekslingsstudenter

Team utreisende studenter

 Kristin Oddstøl:

 • Samarbeid med Nord-Amerika (bortsett fra Hawaii Pacific University og San Diego State University): Utgående mobilitet, avtaler, partnerkontakt og øvrig samarbeid
 • Samarbeid med Asia (India og Kina): Utgående mobilitet, avtaler, partnerkontakt og øvrig samarbeid
 • Institusjonskontakt for DIKUs partnerskapsprogram for Nord-Amerika
 • Institusjonskontakt for DIKUs UTFORSK programmet og INTPART programmet (Panorama)
 • Tilrettelegging for økt mobilitet for master – og Ph.d-studenter
 • Koordinator for Certificate of International Learning (CIL)
 • Implementering av Euraxess
 

Hege Jacobsen

 • Samarbeid med Sør-Afrika: utgående mobilitet, avtaler, partnerkontakt og øvrig samarbeid
 • Samarbeid med Australia: utgående mobilitet, avtaler, partnerkontakt og øvrig samarbeid
 • Samarbeid med San Diego State University og Hawaii Pasific University, USA: utgående mobilitet, avtaler, partnerkontakt og øvrig samarbeid
 • Samarbeid med Latin-Amerika: utgående mobilitet, avtaler og partnerkontakt

 • Institusjonskontakt for Russlandprogrammet og Eurasia samarbeid
 • Koordinator for utreiseseminar for utvekslingsstudenter
 • Kontaktperson for rutiner for studentutveksling

Anne Møgster:

 • Internasjonalisering hjemme (programplanarbeid og kompetanseutvikling)
 • Samarbeid med Latin-Amerika
 • Institusjonskoordinator for NORDPART
 • Institusjonskoordinator for NORHED
 • Samarbeid med Brasil (inkludert UTFORSK)

Språk og kommunikasjon

Wenche Larsen:

 • Oversetter for fellesadministrasjonen
 • Nettredaktør for Avdeling for utdanning
 • Kontaktperson for engelsk terminologi og spørsmål om oversettelse
 • Kontaktperson for oversettelsesbyrå
 • Retningslinjer for bruk av engelsk, oppfølging av Prosjekt internasjonalisering
 • Medlem i nettverk for kompetansetiltak for økt engelskkunnskap (ledet av LSB), oppfølging av Prosjekt Internasjonalisering

Kari Risnes

 • Organiserer bruk av utvekslingssykkelen
 • Internkommunikasjon om internasjonalisering i utdanning

Team innreisende studenter

Team innreisende studenter er en del av Seksjon for karriere og studentliv. Seksjonen ledes av Vibeke Seland Ramm.

Enzo Nicolas Rossi:

 • Kontakt med UDI og politiet
 • Koordinering av semesterstart for internasjonale studenter
 • Praktisk tilrettelegging og veiledning av innreisende studenter
 • Koordinering av fadderordningen
 • Nettpublisering, informasjon for innreisende studenter (student.oslomet.no, og hioa.no) inkludert sosiale medier
 • Oppgaver knyttet til kvotestudentenes opphold
 • Kontaktperson for Students at Risk / SAIH
 • Organisering av arbeidet til studentassistentene (inkludert Kjeller)
 • Kontakt med studentorganisasjoner
 • Internasjonale alumni
 • Støtte til Masterprogram
 • Systemansvarlig for OTRS (international@oslomet.no)
 • FS- ansvarlig for informasjon knyttet til innreisende studenter
 • Integrering og inkludering av internasjonale studenter
 • Ph.d utveksling.

Lisa Vandvik Nilssen

 • Førstelinje (epost til international@oslomet.no)
 • Organisering og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer for innreisende student
 • Boligkontakt og kontakt med SiO
 • Progresjonsrapporter
 • Praktisk tilrettelegging og veiledning av innreisende studenter
 • Teknisk administrasjon av opptak for innreisende studenter i samarbeid med internasjonale koordinatorer på fakultet

Inger-Helen Olsen

 • Førstelinje (epost til international@oslomet.no)
 • Progresjonsrapporter
 • Teknisk administrasjon av opptak for innreisende studenter i samarbeid med internasjonale koordinatorer på fakultet

Opptak av innreisende helgradsstudenter

Vurdering av utenlandsk utdanning  er en del av Seksjon for opptak og vurdering. Seksjonen ledes av Martin Halvorsen.

Lars Sigurd Vedø

 • Vurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med opptak, godkjenninger, innpassing av fag og annet
 • Ansvar for å koordinere og øke OsloMets kompetanse på vurdering av utenlandsk utdanning

Hvor er vi?

 • Studiested Pilestredet: 2. etasje, Pilestredet 46
 • Studiested Kjeller: 2. etasje, D-fløya

Kontakt


chatbot-portlet