Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Seksjon for internasjonalisering

Lurer du på hva Seksjon for internasjonalisering jobber med og hvem som gjør hva? Her finner du svarene.

Våre ansvarsoppgaver

 • Rådgiving overfor ledelsen og fakultetene.
 • Koordinering av  internasjonale avtaler og programmer med andre utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.
 • Informasjon og veiledning  for innreisende og utreisende utvekslingsstudenter.
 • Mottak av internasjonale studenter.
 • Arrangerer informasjonsmøter og felles arrangement for internasjonale studenter.
 • Samarbeider tett med de internasjonale koordinatorene på fakultetene.
 • Informasjon og veiledning, samt administrasjon for ansatte som søker om Erasmus+ utvekslingsopphold i utlandet.
 • Informasjon og veiledning knyttet til prosjektutlysninger administrert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).
 • Koordinering av  EUs utdanningsprogram (Erasmus+).
 • Ansvar for avtaleporteføljen i FS og SøknadsWeb knyttet til utveksling.
 • Bistand med terminologi på engelsk.
 • Diverse kommunikasjonsoppgaver knyttet til internasjonaliseringsfeltet.

Hvem gjør hva?

Seksjon for internasjonalisering, per januar 2018:

Seksjonen ledes av

Benedicte Solheim 

Team Europa/Norden

Lise Bakke Brøndbo:

 • Erasmus+ koordinator ved HiOA (søknad og rapportering til SIU, Erasmus+ Partner Week, strategiske partnerskap, kapasitetsbygging og kunnskapsallianser)
 • Kontaktperson for EØS samarbeid
 • FS-superbruker
 • Avtaleforvaltning i FS
 • Medlem av referansegruppe for oversettelsesarbeid ved HiOA

Hanne Maanum:

 • Erasmus+ mobilitet (ansattutveksling og studentutveksling)
 • Kontaktperson for Internasjonale fellesgrader (inkludert Nordic Master)
 • Kontaktperson for Nordplus programmet

Margareth Sandvik Alfredsen:

 • Erasmus+ mobilitet (ansattutveksling, samt studie - og praksisutveksling for studenter)
 • Oppfølging i FS
 • Nettpublisering, informasjon tilknyttet Erasmus+
 • Innkjøper

Team innreisende studenter

Karl Norli

 • Teamkoordinator for innreisende studenter (alle nivå), mottak og læringsmiljø
  (inkludert Kjeller)
 • Akademisk dugnad for flyktninger
 • Organisering av arbeidet til studentassistentene (inkludert Kjeller)
 • Kontakt med studentorganisasjoner

Enzo Nicolas Rossi:

Innreisende studenter, mottak og læringsmiljø (alle nivåer) inkludert:

 • Kontakt med UDI og politiet

 • Praktisk tilrettelegging og veiledning

 • Koordinering av fadderordningen

 • Boligkontakt og kontakt med SiO

 • Nettpublisering, informasjon for innreisende studenter (student.oslomet.no, og hioa.no) inkludert sosiale medier

 • Organisering og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer

Andre oppgaver:

 • Seksjonens systemansvarlig for OTRS 

 • Teknisk administrasjon av opptak for innreisende studenter og utveksling i samarbeid med internasjonale koordinatorer

 • Oppgaver knyttet til kvotestudentenes opphold

 • Kontaktperson for Students at Risk

 • Førstelinje (epost) til seksjonen

 • Medlem i Oslo Kommunes gruppe  for internasjonale arrangementer

 • Innkjøpsansvarlig

Team utreisende studenter

Kathleen Rodriguez Dietzel, vikar for Kristin Oddstøl:

 • Utveksling: Nord-Amerika, Sør-Afrika, og Australia, inkludert partnerkontakt
 • Utveksling og annet samarbeid: Asia
 • Institusjonskontakt for Nord-Amerika programmet
 • Institusjonskontakt for UTFORSK programmet
 • Samarbeid med India
 • Samarbeid med Kina
 • Prosjektleder for rutineprosjekt for utveksling
 • Internasjonalisering av mastergradsprogrammer

Kristin Oddstøl (20% stilling ut februar 2018):

 • Samarbeid med HR, oppfølging av tiltak i Prosjekt internasjonalisering

 • Institusjonskontakt for Panorama strategi

 • Prosjektleder for Internasjonalt sertifikat

Hege Jacobsen (i permisjon fram til 13. februar 2018)

Anne Møgster:

 • Internasjonalisering av programplaner/internasjonalisering hjemme- oppfølging av Prosjekt internasjonalisering

 • Regionsansvarlig  for Latin-Amerika (inkludert utveksling og studentveiledning p.t.)

 • Institusjonskoordinator for NORHED

 • Institusjonskoordinator for NORDPART

 • Samarbeid med Brasil (inkludert UTFORSK)

 • Kontaktperson for Russlandprogrammet og Eurasia samarbeid

 • Inspirasjonsseminar for internasjonalisering (innhold)

Språk og kommunikasjon

Wenche Larsen:

 • Oversetter for fellesadministrasjonen
 • Nettredaktør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering
 • Kontaktperson for engelsk terminologi og spørsmål om oversettelse
 • Kontaktperson for oversettelsesbyrå
 • Retningslinjer for bruk av engelsk, oppfølging av Prosjekt internasjonalisering
 • Medlem i nettverk for kompetansetiltak for økt engelskkunnskap (ledet av LSB), oppfølging av Prosjekt Internasjonalisering

Kari Risnes

 • Kommunikasjonsrådgiver knyttet til Prosjekt internasjonalisering.

Hvor er vi?

 • Studiested Pilestredet: 2. etasje, Pilestredet 46.
 • Studiested Kjeller: 2. etasje, D-fløya.

Kontakt