Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

SAP-brukerstøtte og veiledninger

Her finner du informasjon om SAP-pålogging, bruk av SAP i ulike nettlesere og annen teknisk informasjon. Dersom du trenger hjelp til å registrere enten reiseregning eller refusjon i SAP, finner du kontaktinformasjon til din SAP-superbruker her.
  • ressurser

    Logge på SAP hjemmefra? Koble til VPN for tilgang til SAP-portalen

  • informasjon

    Kontakt SAP-support på din enhet dersom behov for hjelp

Innhold

SAP-pålogging

Brukernavn/passord til SAP-pålogging

  • Pålogging via OsloMet-FEIDE
  • Bruk nåværende OsloMet-brukernavn og OsloMet-passord.
Tekniske henvendelser

Spørsmål av teknisk art , f.eks. pålogging eller tilgang, kan sendes til sap@oslomet.no.

Ekstern tilgang til SAP

SAP er kun tilgjengelig når du er logget på OsloMet-nettverket.
Koble til VPN dersom du jobber hjemmefra/utenfra for tilgang til SAP.

 

Din PC må ha VPN-tilkobling ved ekstern tilgang.

Veiledninger: Tid- og fraværsregistrering i SAP

Videoveiledninger:

Lederguide:

Informasjon om bruk av nettlesere

Merk deg følgende om nettlesere før pålogging:

SAP-kontakt på din enhet

For spørsmål som dreier seg om tid- og fraværsregistrering i SAP-portalen henvender du deg til superbruker ved egen enhet:

Sentraladministrasjon Wenke Haugslett
Sentraladministrasjon Inger Elisabeth Hald
Sentraladministrasjon Carmen Lucia Møller
Sentraladministrasjon Monica Johnsen Solhaug
Fak. HF Elisabeth Løchen
Fak. SAM Tore Jascha Lichtenstein Vogt
Fak. SAM Ståle Bie
Fak. TKD Mette Bjørtomt
Fak. LUI Grete Roaldstveit Vognild
Fak. LUI Anette Victoria Jansen
SPS Gunda Ruud
SPS Andrew John Feltham

SVA - NOVA

May-Lill Skogli

SVA- AFI Christina Lindskog
SVA - NIBR Kathrine Gangnes
SVA - SIFO Ragnhild Flesjø Lien