Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

SAP-brukerstøtte og veiledninger

Her finner du informasjon om SAP-pålogging, bruk av SAP i ulike nettlesere og annen teknisk informasjon. Dersom du trenger hjelp til å registrere tid eller fraværssøknader, finner du kontaktinformasjon til din SAP-superbruker her.
  • ressurser

    Logge på SAP hjemmefra? Koble til VPN for tilgang til SAP-portalen

  • informasjon

    Kontakt SAP-support på din enhet dersom du har behov for hjelp

Innhold

SAP-pålogging

Du må være ansatt ved OsloMet for å logge på SAP-portalen.

Timelønnede må ha signert sin siste arbeidsavtale for å ha tilgang til DFØ-appen eller Selvbetjening på nett, se også https://ansatt.oslomet.no/timelonn

Brukernavn/passord til SAP-pålogging

  • Pålogging foretas via OsloMet-FEIDE
  • Bruk ditt nåværende OsloMet-brukernavn og OsloMet-passord.

To versjoner av SAP-portalen

Ny versjon av SAP-portalen har bedre layout og enklere funksjonalitet, og anbefales for alle ansatte. 

Veiledninger til denne finner du her.

Gammel versjon av SAP-portalen har bedre funksjonalitet for godkjennere i SAP. 

Veiledninger til denne finner du her.

Godkjennere kan se sine behandlede saker og få lettere oversikt over arbeidsordre i den gamle portalløsningen. Derfor bør 1. godkjennere i HR og økonomi foreløpig bruke gammel portal. 2. godkjennere kan velge versjon, men vil ikke se allerede behandlede saker i ny portal. 

Du kan logge inn med lenkene over, eller med login.dfo.no og deretter velge "Selvbetjeningsportal" for ny versjon, "Selvbetjeningsportal lønn" for gammel versjon. Login.dfo.no bruker du også dersom du har tilgang til Fagbrukerinnsikt for HR og lønn.

Tekniske henvendelser

Spørsmål av teknisk art om, f.eks. pålogging eller tilgang, kan sendes til sap@oslomet.no.

Ekstern tilgang til SAP

SAP er kun tilgjengelig når du er logget på OsloMet-nettverket.
Koble til VPN dersom du jobber hjemmefra/utenfra for tilgang til SAP.

 

Din PC må ha VPN-tilkobling ved ekstern tilgang.

Veiledninger: Tid- og fraværsregistrering i SAP

Ny SAP-portal

Veiledning til bruk av ny SAP-portal - anbefales til alle ansatte

Gammel SAP-portal

Veiledning til gammel SAP-portal her og nedenfor.  

Videoveiledninger:

Lederguide:

Informasjon om bruk av nettlesere

SAP-portalen kan logges på med Microsoft Edge, Google Chrome og Firefox. Bruker du en annen nettleser og opplever vanskeligheter, send en epost til sap@oslomet.no og gi beskjed om dette.

Internet Explorer er ikke lenger kompatibel med SAP-portalen og kan ikke brukes. 

SAP-kontakt på din enhet

For spørsmål som dreier seg om tid- og fraværsregistrering i SAP-portalen henvender du deg til superbruker ved egen enhet:

Fellesadministrasjonen Wenke Haugslett
Fellesadministrasjonen Inger Elisabeth Hald
Fellesadministrasjonen Carmen Lucia Møller
Fellesadministrasjonen Monica Johnsen Solhaug
Fak. HV Elisabeth Løchen
Fak. SAM Tore Jascha Lichtenstein Vogt
Fak. SAM Ståle Bie
Fak. TKD Mette Bjørtomt
Fak. LUI Grete Roaldstveit Vognild
Fak. LUI Anette Victoria Jansen
SPS Gunda Ruud

SVA - NOVA

May-Lill Skogli

SVA - AFI Christina Lindskog
SVA - NIBR Kathrine Gangnes
SVA - SIFO Ragnhild Flesjø Lien

 

chatbot-portlet