Samtykke og informasjonsskriv - Ansatt

Samtykkeerklæring og informasjonsskriv

Samtykkeerklæring og informasjonsskriv

For å kunne behandle personopplysninger må du i henhold til personvernforordningen ha et lovlig grunnlag for behandlingen. Samtykke er et aktuelt lovlig grunnlag ved bruk av spørreskjema, fotografering, videoopptak o.l. Den registrerte skal uansett lovlig grunnlag ha tilstrekkelig informasjon. Her finner du linker til nettsider med ulike varianter av maler og informasjon om samtykkeerklæringer.
  • Bruk av samtykke ved filmopptak og foto

    I retningslinjer for foto og filmopptak finner du informasjon om hva du bør huske på og egne maler for samtykkeerklæring.

    Ved vurdering av om det fotografiet du tenker å bruke trenger et lovlig grunnlag og hvilket lovlig grunnlag, sjekk ut datatilsynets nettside om Deling av bilder og åndsverksloven § 104.

    Aktuelle lovlige grunnlag er "samtykke" (portrettfoto) eller "berettiget interesse" (situasjonsbilde og foto der personene som igjenkjennes ikke er hovedmotivet i bildet).

  • Samtykke og informasjonsskriv i forskning

    Her finner du veiledning og informasjon om hva du bør huske på ved bruk av samtykke som lovlig grunnlag i forskning og link til mal for informasjonsskriv og samtykkeerklæring. Det linkes også til egne maler ved bruk av samtykke for foto, videoopptak og annet materiale i forskning.