Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Prosjektstyring

Samhandlingsverktøy

Nedenfor finner du oversikt over sentrale samhandlingsverktøy for deling av innhold. Hvilket verktøy det er hensiktsmessig å benytte avhenger blant annet av behov for dokumentasjon og hvem du skal samarbeide med.

Grupper og Teams til samhandling og skylagring

Skal du jobbe i et prosjekt kan du opprette en gruppe eller et team i Office 365 og få tilgang til en rekke programmer dere kan benytte for å få en god samhandling og et godt samarbeid.

Les mer om grupper og teams her.

Nettarbeidsplassen (NAP)

Nettbasert delings- og lagringssted, dvs. et intranett for tilsatte på OsloMet.

Innholdet i NAP er tilgjengelig når du har nettilgang via Feide-innlogging. Stor del av innholdet er åpent, dvs. at du ikke behøver å logge inn for å få tilgang til innholdet. Vær likevel oppmerksom på at deler av innholdet kun er tilgjengelig når du er innlogget, det er da sperret og nås kun ved innlogging. For å få tilgang til grupper man er eier/medlem i, må man være innlogget.

Hvordan grupper fungerer i nettarbeidsplassen:

  • Alle tilsatte kan opprette en gruppe, enten faglig, organisasjonstilknyttet eller etter aktivitets-/emnetilhørighet.
  • Man kan invitere utvalgte medlemmer eller be om medlemskap dersom det er "åpen" gruppe. Lukket gruppe gjelder for et utvalg av medlemmer.
  • Deling av filer og dokumenter med interne grupper, det finnes både åpne og lukkede grupper.
  • Mulig å arbeide med dokumenter i åpen/lukket gruppe.
  • Lite egnet for sensitiv lagring av informasjon.

Lær mer om hvordan du bruker Nettarbeidsplass (NAP) her.

 

 

Kontakt


chatbot-portlet