Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Prosjektstyring

Samhandlingsverktøy

Nedenfor finner du oversikt over sentrale samhandlingsverktøy for deling av innhold. Hvilket verktøy det er hensiktsmessig å benytte avhenger blant annet av behov for dokumentasjon og hvem du skal samarbeide med.

Innhold

Box - skylagring og deling

 • Lagring av dokumentasjon i Box gir fullverdig versjonshistorikk, men uten sikkerhetskopier garantert av OsloMet.
 • Dokumentene i Box er tilgjengelige når du har nettilgang, men også mulig å arbeide og lagre dokumenter offline.
 • Du kan synkronisere mapper og filer med mobile enheter og PC-er ved hjelp av Box Sync.
 • Det er avanserte muligheter for deling av mapper, filer og dokumenter både internt og eksternt.
 • Box er ikke egnet for sensitiv informasjon og arkivverdig materiale.

Tilgang til Box

Logg inn via Feide og godta brukervilkårene for å begynne å bruke Box.

 • Logg på Box.
 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn og passord for å logge inn.

Veiledninger

Lær mer om Box her - Kom i gang med disse veiledningene, som deling av mapper og filer, synkronisering med PC og om lagring, backup og versjonshistorikk.

Nettarbeidsplassen (NAP)

Nettbasert delings- og lagringssted, dvs. et intranett for tilsatte på OsloMet.

Innholdet i NAP er tilgjengelig når du har nettilgang via Feide-innlogging. Stor del av innholdet er åpent, dvs. at du ikke behøver å logge inn for å få tilgang til innholdet. Vær likevel oppmerksom på at deler av innholdet kun er tilgjengelig når du er innlogget, det er da sperret og nås kun ved innlogging. For å få tilgang til grupper man er eier/medlem i, må man være innlogget.

Hvordan grupper fungerer i nettarbeidsplassen:

 • Alle tilsatte kan opprette en gruppe, enten faglig, organisasjonstilknyttet eller etter aktivitets-/emnetilhørighet.
 • Man kan invitere utvalgte medlemmer eller be om medlemskap dersom det er "åpen" gruppe. Lukket gruppe gjelder for et utvalg av medlemmer.
 • Deling av filer og dokumenter med interne grupper, det finnes både åpne og lukkede grupper.
 • Mulig å arbeide med dokumenter i åpen/lukket gruppe.
 • Lite egnet for sensitiv lagring av informasjon.

Lær mer om hvordan du bruker Nettarbeidsplass (NAP) her.

Grupper i Office 365

I Office 365 kan alle opprette grupper opprettes ved behov for å samarbeide og samhandle, for eksempel i et prosjekt. Gruppene kan opprettes på tvers av tilhørighet og uavhengig av om du er tilsatt eller student.

Les mer: Grupper i Office 365.

Lagring av dokumenter og filer i grupper i Office 365 er ikke egnet for sensitiv informasjon.

Samhandlingsverktøy

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning leverer  samhandlingsløsninger som forskerrom og samhandlingsrom.

 • Løsningene er beregnet både for intern bruk ved OsloMet og ved samarbeid med eksterne brukere og samarbeidspartnere.
 • Verktøyene legger til rette for samarbeid i ulike former som arministrative prosjeter, forskningsprosjekter, internt og eksternt samarbeid og deling av dokumenter/filer.

A. Forskningsrom

Er dere en gruppe forskere som samarbeider med andre forskere og eksterne institusjoner?

 • Forskningsrom gjør det mulig å lagre og dele dokumenter på ett sted, lett tilgjengelig for alle som skal jobbe med de.
 • Sensitive dokumenter og filer lagres på en sikker måte med tilgangsstyring og versjonskontroll for sensitive data.
 • Kommunikasjon, tidsstyring og oppgaveoppfølging blir enklere med funksjonalitet i dette verktøyet. 
 • Mer informasjon om samhandlingsrom for forskere (PDF)

B. Samhandlingsrom

Er dere en seksjon, avdeling eller en gruppe som har behov for å produsere, lagre og dele filer og dokumenter med hverandre?

 • Samhandlingsrom hjelper dere med enkel og trygg lagring og deling av dokumenter.
 • Med samhandlingsrom får dere raskt oversikt over informasjonen deres, planlagte og gjennomførte aktiviteter og oppgaver og kommunikasjon i gruppen.
 • Mer informasjon om samhandlingsrom (PDF)

Kontakt oss

Ønsker dere å vite mer om funksjonalitet i verktøyene og om det passer for deres arbeid? Ikke nøl med å ta kontakt med dokhjelp@hioa.no! Vi bistår dere med rådgivning om funksjonalitet og tilrettelegging av verktøyet for å dekke behov i deres gruppe.

Brukerveiledninger

Kontakt