Såkornmidler | Forskningsmidler - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Såkornmidler

Såkornmidler

Såkornmidlene støtter forskningsprosjekter i etableringsfasen og aktiviteter som bidrar til å bygge opp ny forskningsaktivitet ved HiOA. Såkornmidler kan dekke kjøp av eksterne tjenester, reise- og oppholdsutgifter eller andre prosjektkostnader.

Såkornmidlene utlyses årlig ved forskningsprogrammene HOV og Storbyprogrammet. Midlene skal, og har, bidratt til omfattende faglig aktivitet på tvers av fakultetene.

Du kan søke om såkornmidler til en rekke tiltak, for eksempel:

  • støtte til faglige seminarer og workshops,
  • søknadsutvikling til nasjonale og internasjonale finansieringskilder og
  • støtte til intern, nasjonal og internasjonal nettverksbygging

Det stilles krav om at tiltakene det søkes støtte til skal gi konkrete resultater. Eksempler på slike resultater kan være en prosjektsøknad til ekstern finansieringskilde eller etableringen av et konkret samarbeidsprosjekt

Det forutsettes at søkeren knytter sin søknad/prosjekt til prioriteringene som er beskrevet i forskningsprogrammets programplan.