Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Rutiner for gjenoppretting av studieretter etter inndragning

Felles rutine for behandling av søknader

Superbrukerne på alle fakultetene ble på møte 28. august 2014 enige om følgende felles rutine for behandling av søknader om gjenoppretting av studieretter:

 • Studentene sender skriftlig søknad på e-post. Søknaden skal være begrunnet.
 • Siste frist for gjenoppretting er før siste faktureringsdato for semesteret: senest 15. november for høsten og 15. april for våren.
 • Studenter som har fått gjenopprettet studierett to ganger vil ikke få gjenopprettet studieretten en tredje gang.

Fremgangsmåte for gjenoppretting

Studenter som mangler betaling eller betaling og semesterregistrering

 • For studenter som har "J" for betaling i registerkort må man sjekke fakturareskontro, da det kan tenkes at disse kun har betalt deler av fakturaen.
 • Frafall skal slettes på studentene av de utnevnte superbrukerne på hvert fakultet, også for de med som kun mangler deler av faktura. Dette for at faktura igjen skal bli synlig på Studentweb.
 • Studentene har fortsatt tilgang til Studentweb og kan følge med og hente ut betalingsinformasjon når frafall er slettet. Det vil ikke bli gitt noen ny betalingsfrist – det skal innbetales omgående.
 • Sett studenten som aktiv først når betalingen er registrert i FS og sett inn riktig til-periode for studieretten. Studentene kan selv følge med i Studentweb og gi beskjed når betalingen er registrert.
 • Dersom studenten ikke er semesterregistrert må studenten også registrere seg før dere setter "J" for aktiv klasse
 • Sett "J" for aktiv i riktig klasse.
 • Meld studenten opp til aktuelle vurderinger som er slettet. Vurderingsmeldinger som er slettet finner dere i underbilde "Endr. VM i Student samlebilde". Merk at det er kun vurderingsmeldinger uten kandidatnummer som ble slettet ved inndragning av studierett.
 • Gjenopprett eventuelle undervisningsmeldinger og partiplasseringer.
 • La merknaden om inndragning i merknadsfeltet i overbildet i student samlebilde (merknadstekst_studierett) stå, trykk Ctrl+T for å få opp hele feltet og legg inn en ny merknad foran den gamle om at studieretten er gjenopprettet og legg inn saksbehandlerinitialer.

Studenter som mangler semesterregistrering

 • Studenten må settes til "AKTIV" for å kunne fullføre semesterregistreringen.
 • Sett J for aktiv i riktig klasse først når registreringen er fullført og sett inn riktig til-periode for studieretten.
 • Meld studenten opp til aktuelle vurderinger som er slettet. Vurderingsmeldinger som er slettet finner dere i underbilde "Endr. VM i Student samlebilde". Merk at det er kun vurderingsmeldinger uten kandidatnummer som ble slettet ved inndragning av studierett.
 • Gjenopprett eventuelle undervisningsmeldinger og partiplasseringer.
 • La merknaden om inndragning i merknadsfeltet i overbildet i student samlebilde (merknadstekst studierett) stå, trykk Ctrl+T for å få opp hele feltet og legg inn en ny merknad foran den gamle om at studieretten er gjenopprettet og legg inn saksbehandlerinitialer.

 

chatbot-portlet