Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

Rutiner rundt besvarelse av e-post

E-post til "fs-hjelp@oslomet.no" besvares av FS-hjelp som er plassert i Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer.

Teamet svarer på spørsmål knyttet til drift og utvikling av FS, samt brukerstøtte i FS.
Integrasjon til andre systemer faller også inn under arbeidsoppgavene til teamet.

E-post til FS-hjelp (fs-hjelp@oslomet.no) må inneholde følgende:

 • Et forklarende og kortfattet emnefelt.
 • Hvem som er avsender. Obs! Det er superbruker på fakultet som skal sende e-post til FS-hjelp.
 • Hva problemet er, når det skjedde (i hvilket bilde, rapportnummer, utplukk, eksempel på studentnummer, emne, studieprogram osv.), ev. hvilken saksbehandler som har problemer.
 • Dersom det gjelder en student må vi ha studentnummer og etternavn. Hvis det gjelder en søker må vi ha søkernummer. Fødselsnummer skal ikke benyttes.
 • Kopi av feilmeldingen (legg gjerne ved en skjermdump).
 • Ved forslag til (ny)utvikling: send inn en kort beskrivelse av behovet og hvordan man tenker seg at problemet kan løses (for eksempel nytt parameter i rapport, nytt felt i bilde).
 • Kun superbruker/leder skal melde inn beskjed om rettigheter/roller til saksbehandlere. Husk å oppgi brukernavn på den saksbehandleren som det gjelder.

Husk å gi oss beskjed hvis situasjonen endrer seg, eventuelt hvis problemet løser seg eller det har dukket opp ny informasjon.

Hvis du sender oss en e-post, kan du forvente:

 • Svar i løpet av tre arbeidsdager.
 • At hvis et fullstendig svar ikke kan gis, så skal du ha beskjed om hvem som jobber med saken og hva som blir gjort for å løse den.
 • Konkret(e) forslag til løsning(er).
 • At hvis ditt spørsmål blir videreformidlet (for eksempel til Fronter eller FSAT) skal du ha beskjed om dette.
chatbot-portlet