Droppe til innhold

Rutine ved LUI for søknad om forlengelse av stipendiatperiode ved koronarelaterte forsinkelser

Denne rutinen beskriver hvordan søke om forlengelse av stipendiatperioden grunnet koronarelaterte forsinkelser og behandling av slike søknader på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Rutinen ble diskutert og fastsatt på fakultetets ledergruppemøte 2. juni 2020.
Rutinen omfatter ikke lovmessige permisjoner (omsorgspermisjon, sykt barn-dager mm.), som behandles etter normale rutiner, og i henhold til de regler og føringer som OsloMet har vedtatt i forbindelse med korona-epidemien.

Det understrekes at forlengelse ikke er en generell kompensasjon for tapt arbeidstid, men for reell forsinkelse i gjennomføringen av ph.d.-prosjektet.

Rutinen gjelder for kandidater tatt opp på programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning som er ansatt i en stipendiatstilling på LUI eller ansatt med 50 % FoU-tid på LUI.

Slik søker du:

Du kan etter søknad og individuell vurdering få forlengelse av stipendiatperioden ved koronarelaterte forsinkelser. Med unntak av lovmessige permisjoner, må du som stipendiat ordinært både søke om forlengelse av stipendiatperioden og forlengelse av opptaksperioden på ph.d.-programmet. Når du søker om forlengelse av stipendiatperioden ved koronarelaterte forsinkelser, trenger du ikke søke om forlengelse av opptaksperioden. Innvilget søknad om forlengelse av stipendiatperioden gir samtidig forlengelse av opptaksperioden.

Behandling av søknad­:

Din søknad vil bli behandlet av en vurderingskomité som består av din studieleder med personalansvar, leder for ph.d.-programmet og prodekan for FoU. For ansatte med 50 % FoU-tid må instituttleder godkjenne vurderingen av søknaden. For øvrige søknader er det dekanen som formelt godkjenner.

Søknadene behandles samlet i forhold til en oppgitt frist.

Når skal du søke

Alle stipendiater ansatt på LUI som vil søke om forlengelse av stipendiatperioden ved koronarelaterte forsinkelser kan nå søke. Søknadsfristen er 01.10.2020. Som hovedregel vil det ikke være mulig å søke om forlengelse ved koronarelatert forsinkelse etter denne fristen.

Hvis koronasituasjonen forverrer seg og fører til at skole og campus må stenges igjen, kan det komme nye retningslinjer for søknadsfrister.

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2020.

chatbot-portlet