Rutine for innmelding av studier | Opptak og utenlandsk utdanning - Ansatt

Rutine for innmelding av studier

Rutine for innmelding av studier

Hvert semester må fakultetene melde inn til Seksjon for opptak og veiledning (OV) hvilke studier OV skal ha opptak til. OV sender ut oversikt til kontroll og utfylling, se eksempler.

Frister for tilbakemelding

  • 15. november for studier med oppstart i høstsemesteret
  • 15. august for studier med oppstart i vårsemesteret

Unntak: Bachelor og innføring i tolking i offentlig sektor har frist 15. mai. Enkeltemner master har frist for innmelding 15. november for emner med oppstart i løpet av vårsemesteret og 15. mai for enkeltemner med oppstart i høstsemesteret.

Samordna opptak har frist 1. desember for innmelding av studietilbud i NOM (Nasjonal opptaksmodell), og det vil ikke være mulig å legge til nye studietilbud i NOM etter denne datoen. Studietilbud kan trekkes helt frem til slutten av januar uten konsekvenser.

Skjema for innmelding av studier

Kontakt

Kontakt