Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / Timeplanlegging ved OsloMet

Rom i Pilestredet 35

Rom for timeplanlegging i Pilestredet 35.

Innhold

 

P35-PH131

P35-PH131

Auditorium: 136 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon, dokument-kamera, teleslynge, sympodium-skjerm, 74 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel/adgangskort.

Til toppen

P35-PH170

P35-PH170

Auditorium: 350 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon, dokument-kamera, teleslynge, Smart Podium, ca. 200 doble stikkontakter, tilgang med adgangskort/Fur-nøkkel.

Til toppen

P35-PH322

P35-PH322

Auditorium: 128 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon, dokument-kamera, teleslynge, sympodium, 71 doble stikkontakter, tilgang med adgangskort/annen nøkkel.

Til toppen

P35-PH330

P35-PH330

Auditorium: 176 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon, dokument-kamera, teleslynge, sympodium, tilgang med adgangskort/kode.

Til toppen

P35-PH422

P35-PH422

PC-rom: 24 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort (må kanskje ha flere fag på én gang pga. tette PC-er).

Til toppen

P35-PH424

P35-PH424

PC-rom: 20 plasser, egnet for digital eksamen*, whiteboard, projektor, PC, nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort (*må kanskje ha flere fag på én gang).

Til toppen

P35-PH461

P35-PH461

PC-rom: 25 plasser*, egnet for digital eksamen, projektor, høyttalere, nok doble stikkontakter, tilgang med annen nøkkel (*25 stasjonære pc-er per i dag, men plass til flere).

Til toppen

P35-PH555

P35-PH555

PC-rom: 29 plasser, egnet for digital eksamen*, whiteboard, projektor, PC, høyttalere,nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort. *PC-ene står tett, må ev. ha flere fag. OBS: Rommet har en skillevegg midt i rommet.

Til toppen

P35-PI239 (driftsrom)

(uten bilde/beskrivelse)

P35-PI243

P35-PI243

Klasserom: 32 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI246

P35-PI246

Klasserom: 36 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, sympodium, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI248

P35-PI248

Klasserom: 30 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, dokument-kamera, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI251

P35-PI251

Auditorium: 50 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, dokument-kamera, sympodium-skjerm, 30.5 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel.

Til toppen

P35-PI254

P35-PI254

Auditorium: 100 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, finnes enten interaktiv skjerm, smartboard eller sympodium, dokument-kamera, 47 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. *Mikrofon låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI259

(uten bilde)

Klasserom: 36 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, sympodium, tilgang med annen nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

P35-PI261

P35-PI261

Masterrom: 15 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, høyttalere, tilgang med annen nøkkel.

Til toppen

P35-PI343

P35-PI343

PC-rom/(undervisningsrom): 23* plasser, egnet for digital eksamen**, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort. *Må kanskje ha flere fag på én gang. **Står 23 pc-er på rommet nå, men plass til et par stk.

Til toppen

P35-PI445 (møterom)

(uten bilde/beskrivelse)

P35-PI447

P35-PI447

Auditorium: 70 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, sympodium, tilgang med adgangskort. *mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI451

P35-PI451

Klasserom: 54 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, teleslynge, 16 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. *Mikrofon er låst inn i skap. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI455

P35-PI455

PC-rom: 25 plasser, egnet for digital eksamen*, projektor, PC, høyttalere, nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort. *Må kanskje ha flere fag på én gang.

Til toppen

P35-PI458

P35-PI458

PC-rom: 28 plasser, egnet for digital eksamen*, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon**, nok doble stikkontakter, tilgang med adgangskort. *Må kanskje ha flere fag på én gang. **Mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI460

P35-PI460

Klasserom: 44 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, teleslynge, 14.5 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20. *Mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI546

P35-PI546

Klasserom: 78 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, teleslynge, 23.5 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20. *Mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI551

P35-PI551

Klasserom: 78 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, sympodium, teleslynge, 223.5 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. *Mikrofon er låst inn i skap. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI556

P35-PI556

Klasserom: 96 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, sympodium, teleslynge, 28 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. *Mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI559

P35-PI559

Auditorium: 70 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, sympodium, teleslynge, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20. *Mikrofon er låst inn i skap.

Til toppen

P35-PI646

P35-PI646

Auditorium: 50 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, dokument-kamera, teleslynge, 26 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI649

P35-PI649

Klasserom: 36 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, dokument-kamera, teleslynge, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI653

P35-PI653

Klasserom: 66 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, dokument-kamera, teleslynge, 20 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20 og bør ha mikrofon, siden det er teleslynge der.

Til toppen

P35-PI658

P35-PI658

Klasserom: 104 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, teleslynge, 28 doble stikkontakter, tilgang med FUR-nøkkel. Rommet skal stå åpent 08-20.

Til toppen

P35-PI663

P35-PI663

Klasserom: 36 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, teleslynge, tilgang med annen nøkkel. Rommet bør ha mikrofon siden det er teleslynge der.

Til toppen

P35-PI760

P35-PI760

Klasserom: 48 plasser, egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, teleslynge, 25 doble stikkontakter, tilgang med annen nøkkel. Rommet bør ha mikrofon siden det er teleslynge der.

Til toppen

P35-PI850

P35-PI850

Auditorium: 50 plasser, ikke egnet for digital eksamen, whiteboard, projektor, PC, høyttalere, mikrofon*, dokument-kamera, sympodium, 29.5 doble stikkontakter, tilgang med annen nøkkel. *Mikrofon er låst inn i skap.

P35-PS128

(uten bilde)

Hvilerom: 5 plasser, ikke egnet for digital eksamen, tilgang med adgangskort. 3 PC-er på rommet.

Til toppen

chatbot-portlet