Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / Trådløst nettverk

Retningslinjer for bruk av trådløst nett

Informasjon om eduroam og betingelser for bruk av trådløst nett ved OsloMet.

Hva er eduroam?

eduroam er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i hele verden.

eduroam-logo

På alle høyskoler og universitet som er med på samarbeidet, kan studenter, forskere og tilsatte logge seg på det trådløse nettverket med sitt vanlige brukernavn og passord.

Du kan også bruke eduroam på de fleste flyplasser. Les mer om Eduroam på flyplasser.

Påloggingsinformasjon

Velg "eduroam" i listen over nettverk på din mobile enhet.

  • Brukernavn: brukernavn@oslomet.no
  • Passord: OsloMet-passord.

Eksempel:

  • For studenter: brukernavn@oslomet.no, eks. s1234562@oslomet.no
  • For tilsatte: brukernavn@oslomet.no, eks. britth@oslomet.no

Grunnen til påloggingsID "xxxxxx@oslomet.no" er at du må identifisere deg som student ved OsloMet – storbyuniversitetet dersom du også er ved andre undervisningsinstitusjoner med tilgang til eduroam.

Siden alle eduroam-deltagere må ha et trådløst nettverk med navnet eduroam, vil man automatisk kunne koble seg opp til disse nettene uten å måtte opprette egne trådløse forbindelser og innstillinger på datamaskinen.

Last ned eduroam-sertifikat for sikker pålogging

Last ned eduroam-profil med sertifikat for sikker pålogging til det trådløse nettverket "eduroam" _uten_ å behøve å være tilkoblet et Wi-Fi-nettverk på din mobile enhet.

  1. Koble til det trådløse gjestenettet "OsloMet Guest" via link: https://guestportal.uninett.no/
  2. Velg: "If you need to setup your client for eduroam click here" i nettleseren. Se skjermbildet under.
  3. Velg riktig institusjon (OsloMet) og operativsystem.
  4. Når du er på campus, koble enheten din til det trådløse nettet "eduroam" på OsloMet for sikker pålogging.

Skjermbilde for oppkobling til det trådløse gjestenettet "OsloMet Guest".

Skjermbilde: Velg If you need to setup... for å laste ned eduroam-profil med sertifikat.

Vis hensyn

Båndbredden på det trådløse nettet er begrenset sammenlignet med det man er vant til på trådfast nettverk. Spesielt kan forskjellige typer fildelingsprogrammer ha svært uheldige effekter på kvaliteten på forbindelsen til andre som er oppkoblet i nærheten.

Det er ikke tillatt å fildele på OsloMet-nettverket. Bruk av fildeling strider mot Sikkerhetsinstruks ved OsloMet.

Ved misbruk

Dersom din trådløse PC har virus, orm, deltar i botnet, fildeler eller på annen måte skaper problemer for andre, vil den bli svartelistet og kan da ikke lenger koble seg opp på det trådløse nettet.

Avdeling for IKT vil alltid sende en e-post til den dette måtte gjelde, slik at problemene kan bli løst og svartelistingen opphevet.

Bruk av eduroam i utdanningssektoren

Besøkende fra andre utdanningsinstitusjoner som deltar i eduroam, kan logge seg på eduroam ved OsloMet med  brukernavn og passord som de bruker ved sin utdanningsinstitusjon.

På flyplasser

eduroam er innført på de fleste flyplassene til Avinor med stedstilknytning til et universitet eller høgskole.

Studenter og tilsatte ved OsloMet kan derfor benytte seg av trådløst nett på flyplasser i Norge når de er ute på reise.

Tjenesten leveres av UNINETT i samarbeid med Avinor.

Mer om eduroam

Mer om eduroam og deltagende institusjoner finnes på eduroam.no og eduroam.org.

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet