Droppe til innhold

FoU HF

FoU HF

Reisestipend til vitenskapelige konferanser

Faglig ansatte ved Fakultet for helsevitenskap kan søke reisestipend for deltakelse på vitenskapelige konferanser.

Husk at:

 • Alle som søker reisestipend må informere instituttleder/studieleder om søknaden.
 • Reisestipend tildeles kun én gang pr budsjettår pr person, og kun til reiser med presentasjon.
 • Reisen kan ikke være utført før søknadsfristen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema som skal fylles inn åpnes ca. 3 uker før fristen.

Ved spørsmål om skjema, ta kontakt med FoU-seksjonen ved fakultetet.

Søknadsfrister 2017

Årets søknadsfrister er:

 • 20. februar
 • 1. juni
 • 15. oktober

Søknader innsendt etter fristen vil ikke bli vurdert.

Kriterier for prioritering

 • Førstegangspresentasjon av data vil bli prioritert.
 • Søknadene vil bli vurdert etter strategisk relevans, og det er derfor viktig å begrunne søknaden.
 • Reisestipend gis til presentasjon av forskning og ikke til utdanning.

Ved mange søknader vil følgende grupper i mindre grad bli prioritert:

 • Stipendiater med driftsmidler
 • Midlertidig ansatte
 • Ansatte i deltidsstilling mindre enn 50 prosent

Ved mange søknader om reisestipend til samme arrangement, kan FoU-utvalget sette en begrensning på antall søknader som kan dekkes.

Det er viktig å begrunne budsjettet siden FoU-utvalget ønsker å dekke flest mulig søknader og stipendet skal dekke kostnader på billigst mulig måte.

Behandling av søknadene

Søknadene behandles av FoU-utvalget og svar sendes søkerne etter behandling.

Stipendet dekker konferanseavgift, reise på billigst måte, samt overnatting.  Kvitteringer må vedlegges reiseregningen.

Alle ansatte ved OsloMet må benytte Egencia ved bestilling av reiser.

Du kan søke kostgodtgjørelse for inntil 50 % av Statens satser for kostgodtgjørelse i det landet du skal reise til. Kompensasjonstillegg vil ikke gjelde for denne typen reiser.

Ved bestilling av reisen må avdelingskode 3000 og navn på bestiller oppgis, og denne koden påføres også alle fakturaer som OsloMet skal betale. 

Reiseregningen fylles ut i SAP-portalen snarest mulig etter at reisen er gjennomført og 3010-107 må påføres. 

Tildelingsbrevet, samt kvitteringer fra reisen, skannes og lastes opp sammen med reiseregningen.

chatbot-portlet