Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Registrering av obligatoriske aktiviteter

Denne oppskriften inneholder følgende:

A) Hvordan registrere obligatoriske aktiviteter i vurderingskombinasjonen (grunnlagsdata i "Vurderingskombinasjon samlebilde").

B) Rapporter knyttet til godkjenning av obligatoriske aktiviteter.

C) Registrering av godkjenning.

D) Fritak fra obligatoriske aktiviteter.

E) Studenter som har fått godkjent den obligatoriske aktiviteten et tidligere semester.

F) Sletting av meldinger når aktiviteter ikke er bestått.

Obligatoriske aktiviteter blir regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus  § 5-1

Det kan i programplan eller emneplan fastsettes krav om at obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis skal være godkjent, og at eksamen eller prøver skal være bestått, før kandidaten får adgang til en eksamen eller får fortsette på studiet.

I FS benevnes obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning og deltakelse som obliger.

A) Hvordan registrere obligatoriske aktiviteter i vurderingskombinasjonen

(grunnlagsdata i "Vurderingskombinasjon samlebilde")

Om vurderingsordningen til emnet har flere deler er det viktig å huske på hvor i vurderingskombinasjonshierarkiet man skal plassere obligene. Vanligvis er obligen plassert slik at den er en forutsetning for å gå opp til en del. Eksempel - vurderingsordningen er skriftlig og muntlig, samt at det er to obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen. Eksempel på hvordan dette vil se ut i vurderingskombinasjonstreet er da:

1) Opprette nye vurderingskombinasjoner

Finn vurderingskombinasjonen i bildet "Vurderingskombinasjon samlebilde", gå til kartotekkortet "Vurderingskombinasjon".

I dialogboksen "Vurderingskombinasjon samlebilde [VURDKOMBSAML]" skal du fylle ut navnet på bokmål, nynorsk og engelsk (fjerde, femte og sjette linje), og fanen "Vurderingskombinasjon" som ligger nederst i bildet.

Lag en ny rad per obligatorisk aktivitet.

2) Hente opp vurderingskombinasjonene

Hent opp den/de nye vurderingskombinasjonen(e) ved å klikke på aktuell kombinasjon i treet. Legg deretter inn informasjon på vurderingskombinasjonen(e).

I samme dialogboks som i forrige bilde, fyll inn Kode (andre linje) so m"OBLIG1", sted, og navn på bokmål, vurderingsform, vurderingskombinasjonstype, kandidatnummer, karakterutskrift, karakterregel, krav og stryk. Samt "Vurdering" i høyre kolonne.

Når en vurderingskombinasjon er av type OBLIG bør du være obs på følgende felter:

Felt Innhold
Kode Bruk gjerne OBLIG1, OBLIG2 og OBLIG3 også videre.
Navn

Navnet må identifisere den obligatoriske aktiviteten

- nb vises på Studentweb for studentene

Vurderingsform Velg fra listen
Vurdkombtype Velg OBLIG

Feltet vurderingsordning skal ikke brukes ved obliger.

Husk å hake av for at vurdering skal ha resultat og under vurdering må informasjon registreres i følgende felter:

Felt Innhold
Kandidatnr. N
Med på kar.utskrift N
Ekvivalent med Om denne obligen er ekvivalent med andre obliger i andre vurderingsordninger må dette fylles inn her.
Karakterregel 5
Krav for ny vurdering for alle deler ved gjentak N
Strykkarakter kan inngå i samlet resultat N

Husk å opprette vurderingsenheter til de obligatoriske aktivitetene.

B) Rapporter knyttet til godkjenning av obligatoriske aktiviteter

Det finnes per i dag to rapporter som kan brukes ved godkjenning av obliger.

FS555.001 Godkjenningsliste – alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Denne rapporten brukes for å få frem alle obliger knyttet til en vurderingsordning. Husk å hake bort fødselsnummer før man skriver ut denne rapporten.

FS555.002 Godkjenningsliste – obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Denne rapporten kan brukes når man vil ha en rapport med muligheten for å krysse på Godkjent eller Ikke godkjent på hver oblig som er knyttet til emnet. Rapporten skriver ut alle obliger, men de kommer enkeltvis. Husk å hake bort fødselsnummer før man skriver ut denne rapporten.

C) Registrering av godkjente obligatoriske aktiviteter

Registrering av godkjente obligatoriske aktiviteter gjøres i et eget bilde. Det finner man i modul Vurdering – bilder – Godkjenning av obligatorisk aktivitet.

Søk opp riktig emne og riktig vurderingskombinasjon, bruk et så spesifikt søk som mulig (emnekode + termin). Om det finnes flere OBLIGER så velges riktig forekomst fra rullegardinen i bildet. Husk alltid å sjekke at du registrerer fra riktig bilde.

Registrer godkjente obligatoriske aktiviteter i dialogboksen "Godkjenning av obligatoriske aktivitet", nederst på siden som avhuking.

  1. Godkjenne en og en student som kommer opp på listen i den nederste gule feltet. Du godkjenner (eventuelt ikke godkjenner) ved å hake av under Godkjennes nå (eventuelt Godkjennes ikke).
  2. Godkjenne alle. Da går du til knappen til høyre, klikk på "Godkjenn alle". Bekreft at du ønsker å godkjenne alle. Om det på et (stort) kull er noen som ikke har fått godkjent en obligatorisk aktivitet kan du godkjenne alle og heller hake bort godkjenningen der det ikke skal godkjennes.

Dersom det er viktig å telle antall forsøk på OBLIG, registreres "Godkjennes ikke" for de som ikke har godkjent den obligatoriske aktiviteten. Studenten må da meldes opp til neste forsøk ved å hente opp riktig OBLIG, klikk deretter på "Legg til student". Alternativt kan krysset "Godkjennes nå" stå åpent frem til den obligatoriske aktiviteten er godkjent.

Når godkjenningene er lagt inn så gå til knappen som heter Registrering fullført.

Da får du opp følgende bilde:

Hak av for riktig vurderingskombinasjon og klikk på knappen "Registrer".

Klikk videre på knappen "->Protokoll". Da kommer du til bildet  "Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll".

I dialogboksen "FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll" Legger du inn emne, tid og kombinasjon under "Vurderingsenhet" i de første linjene.

Selv om informasjonen om vurderingsenheten kommer automatisk med så sjekk at det er riktig. Kjør alltid alle rapporter først uten oppdatering av database.

D) Registrering av fritak for obligatoriske aktiviteter

Om en student har fritak fra obligatoriske aktiviteter fra en eller flere eksterne institusjoner skal dette registreres i FS. Denne registreringen gjøres i bildet Godkjenning av obligatoriske aktiviteter.

Når man der haker av for at det skal registreres et fritak, kommer følgende bilde opp:

Dette bildet må fylles ut med; termin fritaket gjelder for og en merknad med kommentar til fritaket. Når man klikker på "Registrer" kommer meldingen "Fritak lagt til godkjenningsak1" opp:

Dette betyr at når man har registrert et fritak her, opprettes det automatisk en godkjenningssak. Den vil du finne igjen i bildet "Godkjenningssak samlebilde" i modul "Godkjenning".

Registrer fritak i "Godkjenningssak samlebilde".

Nå er fritaket ferdig registrert. De vil bli protokollført sammen med resten av registreringene på de respektive obligene.

E) Studenter som har fått godkjent den obligatoriske aktiviteten et tidligere semester

Det blir kontrollert om studentene har avlagt den obligatoriske aktiviteten (eller en annen oblig som er ekvivalent). Kontrollen går mot hva som er registrert i feltet "antall terminer gyldig" i bildet Vurderingskombinasjon. Dersom terminen er innenfor gyldige terminer vil vedkommende slippe å ta øvelsen på nytt.  Det vil da stå en hake i feltet OK, samt  hvilket semester studenten fikk aktiviteten godkjent.

  • Det skal ikke registreres resultat for dem som har tatt oblig fra før, og ikke tar den på nytt.
  • Hvis de tar den på nytt, skal det registreres ny godkjenning, slik at dersom det er lagt inn verdi i antall terminer gyldig så vil obligen bli gyldig i nye antall terminer fra inneværende.

Etter at man har overført godkjente resultater til protokollen vil delmeldingene til studentene med gyldig obligatorisk oppgave fra tidligere semester bli liggende igjen uten resultat. Delmeldingene blir slettet ved overføring av resultat for helheten til protokoll.

F) Sletting av meldinger når obliger ikke er bestått

Enkelte obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å gå opp til vurdering. Om studentene ikke består denne obligatoriske aktiviteten, har de ikke mulighet til å gå opp til vurdering.

Sletting av meldinger skal gjøres ved hjelp av rutinen FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger.

I dialogboksen "FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger [FS515.001]" kan du huke av for sletting av vurderingsmeldinger, sletting av undervisningsmeldinger og oppdatering av resultatsstatus helt nederst i bildet.

Det viktigste valget i denne rapporten er om vurderingsmeldingene skal slettes eller oppdateres. Om meldingene skal slettes, haker man av for "Slett vurderingsmeldinger", men haker bort "Oppdater resultatstatus".

Om du skal oppdatere vurderingsmeldingene, haker du av for "Slett (evt. oppdater) vurderingsmeldinger" og "Oppdater resultatstatus (ikke slett vurderingsmelding)". Resultatstatus skal da bli Ø (manglende øvinger), denne må protokollføres som ordinære resultater på vurderinger.

chatbot-portlet