Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Registerkort i FS

Manuell oppretting av registerkort i FS

 

Bildet registerkort finner man i modul Semesterregistrering. Registerkortet opprettes automatisk for de aller fleste studentene når studenten enten har semesterregistrert seg eller semesteravgiften er registrert betalt. For studenter som er fritatt for betaling  så må det opprettes registerkort hvert semester. Alle studenter som skal avlegge studiepoeng skal ha registerkort da rapporteringen til DBH gjøres på bakgrunn av registerkortet.

Innreisende utvekslingsstudenter får automatisk oppdatert informasjon om betaling i registerkortet ved kjøring av en rutine i FS. det er FS-hjelp som er ansvarlig for å kjøre denne 1-3 ganger i uka. For å komme med i utvalget må studenten være registrert i  bildet Utvekslingsperson.

 

I bildet "R egisterkorty (REGKORT) fører du inn studentnummer i øverste linje. Deretter velger du termin fra nedtrekkslisten under. I venstre kolonne (rett under igjen) legger du inn dato og sted for betaling, og i høyre kolonne fører du inn info om registrering.

Obligatoriske felter som må fylles inn øverst er fødselsnummer og hvilket år og termin registerkortet gjelder for. Dersom registerkortet er opprettet manuelt fyller man inn N for registrering OK og kode KUNBETALT i feltet registreringsform. I datofeltet legges dato for registrert betaling inn.

 

Følgende grupper kan få manuelt  registerkort:

 • Betalt avgift til annen studentsamskipnad: 
  • Studenten må vise frem gyldig semesterkvittering for betalt semesteravgift før det foretas  registrering i FS. Send e-post til faktura@hioa.no for registrering i FS
  • J i felt betaling OK
  • EKSTERN i felt betalingsform
  • Sted: stedkode for sted SiO-avgift er betalt til
  • Mottar semesterkort: Nei
  • Ansvarlig: økonomi sentralt dersom det finnes faktura, ellers fakultet
 • Student registrert på studier som til sammen er nominert til mindre enn 15sp per semester og ikke skal ta eksamen i gjeldende semester og har valgt å ikke betale semesteravgift
  • J i felt betaling OK
  • IKKE BETALT i felt betalingsform
  • Mottar semesterkort: Nei
  • Ansvarlig: Fakultet
 • Oppdragsstudier der SiO-avgiften inngår i studieavgiften og er fakturert via Agresso ( Dette skal i utgangspunktet ikke forekomme).
  • J i felt betaling OK
  • AGRESSO i felt betalingsform
  • Sted: 215(HiOA sin stedkode)
  • Mottar semesterkort: Ja
  • Ansvarlig: Fakultet

Selv om studenter har fritak for betaling skal de semesterregistrere seg selv på Studentweb. Man må opprette registerkort for hvert semester og registerkortet kan kun opprettes i det inneværende semesteret.

chatbot-portlet