Droppe til innhold

Regelverk spesielt for ph.d.-stipendiater

I tillegg til at stipendiater skal følge det regelverk som gjelder for alle som driver med forskning, er det fastsatt en intern forskrift og noen interne retningslinjer spesielt for stipendiater.

Kontakt

chatbot-portlet