Droppe til innhold

Regelverk spesielt for ph.d.-stipendiater

I tillegg til at stipendiater skal følge det regelverk som gjelder for alle som driver med forskning, er det fastsatt en intern forskrift og noen interne retningslinjer spesielt for stipendiater.

Kontakt