Regelverk spesielt for stipendiater | Forskerutdanning | - Ansatt

Regelverk spesielt for ph.d.-stipendiater

Regelverk spesielt for ph.d.-stipendiater

I tillegg til at stipendiater skal følge det regelverk som gjelder for alle som driver med forskning, er det fastsatt en intern forskrift og noen interne retningslinjer spesielt for stipendiater.

Interne forskrifter

Interne retningslinjer

Se nettside om Ph.d.- programmer (oslomet.no).

Kontakt

Kontakt