Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Regelverk innen forskningsetikk

Høgskolen har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

Kontakt


chatbot-portlet