Regelverk innen forskningsetikk | Regelverk FoU - Ansatt

Regelverk innen forskningsetikk

Regelverk innen forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

Lover og eksterne retningslinjer

Interne retningslinjer

Retningslinjer for behandling av saker

Se nettside om forskningsetikk, rettighetspolitikk for arbeidstakere, rettighetspolitikk for studenter, personvern, samtykke og taushetsplikt.

Kontakt

Kontakt