Droppe til innhold

Rapportmaler

Rapportmaler

Rapportmaler

Samleside for rapportmaler som brukes i kvalitetsrapporteringen.

Studieåret 2018-2019

Maler for rapportering på program, institutt- og fakultetsnivå for studieåret 2018-2019.

I mal for programrapport står programansvarlig friere til å skrive om det som er viktig for studieprogrammet. Dersom det har vært vesentlige endringer i studieprogrammet i løpet av 2018-2019, så skal evt. nødvendige tiltak for at studieprogrammet fortsatt skal oppfylle krav i lov og forskrift også omtales (se eget punkt i malen).

Ta kontakt med ditt fakultets rådgiver på kvalitetssystemet ved behov for mer informasjon og veiledning i bruk av malene.

Maler for emnerapporter og praksisrapporter

Disse malene gjelder for studieåret 2018-2019:

 

chatbot-portlet