Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

Rapportering av studie- og studentdata

Seksjon for eksamen og studieadministrative system er ansvarlige for å rapportere studie- og studentdata fra FS til DBH, SSB, NIFU, Lånekassen og BIBSYS.

Enheter

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdrag Norsk samfunnsvitenskapeligdatatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). Kunnskapsdepartementet benytter databasen som et planleggingsverktøy i budsjettarbeidet.

Det rapporteres studie- og studentdata tre ganger per år til DBH: 15. februar 15. mars og 15.oktober Se nærmere beskrivelse i årshjulet.

Det er FS-Fronter teamet som er ansvarlig for rapporteringen, og i forkant av hver rapportering sendes det ut informasjon til superbrukere ved fakultet/SPS om hva som skal kvalitetssikres og hvilke frister som gjelder. Dette er oppsummert i et kvitteringsdokument, som sendes signert i retur til FS-Fronter teamet, som en kvittering på at kvalitetssikringen er utført.

Filtering av NSD-rapporter

Dersom du ønsker å sjekke kun utvalgte institutt kan du filtrere på NSD-koden. Høyreklikk i aktuell rapport og velg filtrer. I filtreringsdialogboksen kan man velge ulike koloner å filtrere på, for eksempel avdelingskode.

  1. Trykk på avdelingskode.
  2. Sett inn NSD-koden dere er ute etter, eksempel: avdelingskode in ("510330") for å filtrere på institutt for fysioterapi
  3. Ønsker dere flere institutter settes ( ) rundt utvalget, eksempel: avdelingskode in ("510330,510340").

SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter sine data fra DBH.

NIFU

Høgskolen rapporterer data til NIFU fire ganger per år: to ganger til Doktorgradsregisteret (avlagte doktorgrader) og to ganger til Kandidatundersøkelsen (avlagte høyere grader). Det rapporteres til Doktorgradsregisteret 25.januar og 25.august og til Kandidatundersøkelsen 1.mars og 1.oktober.

Det er FS-Fronter teamet som er ansvarlig for rapporteringen, men fakultet/SPS vil bli involvert i rapportering til Doktorgradsregisteret.

Lånekassen

Det rapporteres informasjon om emner, studieprogram, eksamensresultater og studentstatus fra FS til Lånekassen.

Rapportering av studentstatus er grunnlag for at studenter skal få utbetalt lån. For å bli rapportert til Lånekassen må studenten ha betalt og semesterregistrert seg på Studentweb.

Rapportering av emner, studieprogram og eksamensresultater er grunnlaget for omgjøring av lån til stipend. Rapportering av eksamensresultater inkluderer eksamener utreisende utvekslingsstudenter har avlagt i utlandet. Det er da en forutsetning at dette er registrert som en godkjenningssak i FS.

Studentstatus og eksamensresultater rapporteres daglig, mens emner og studieprogram rapporteres ukentlig fra FS til Lånekassen.

Webservicen for forhåndsgodkjenninger fungerer annerledes. Henting av data initieres av en saksbehandler i Lånekassen når de har en konkret lånesøknad til behandling. Så for at en sak skal behandles må 1. studenten ha søkt om lån og 2. en saksbehandler i Lånekassen begynt å behandle saken. Meldingen: "Levert Lånekassen" med dato, innebærer at en saksbehandler i Lånekassen har vært inne og hentet data. Meldingen «klar for rapportering Lånekassen» angir at saksbehandler i Lånekassen ikke har hentet ut data enda, og det kan eksempelvis være fordi studenten ikke har søkt om lån enda.

I FS7.7 kommer det ny funksjonalitet for å utløse varsler i FS dersom Lånekassen er inne i basen deres og leter etter data uten å finne noe på studenten de behandler en søknad fra.

BIBSYS

Det rapporteres daglig studentdata til BIBSYS. For å bli rapportert til BIBSYS må studenten ha betalt semesteravgift  og semesterregistrert seg på Studentweb.

chatbot-portlet