Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger / Internasjonalisering

Prosjekt internasjonalisering

Siden 2015 har økt internasjonalisering av utdanning og forskning vært et satsningsområde for OsloMet. Satsningen er i tråd med internasjonale og nasjonale føringer for området og er blant annet operasjonalisert i hovedmål tre i Strategi 2024.

Satsningen har vært organisert som et prosjekt kalt "Prosjekt internasjonalisering". Prosjekteier var prorektor for utdanning Nina Waaler og styringsgruppen for prosjektet var rektoratet. Benedicte Solheim, seksjonssjef for Seksjon for internasjonalisering (UTD) ledet prosjektet.

En arbeidsgruppe med representanter fra fakultetene, Studentparlamentet, Senter for Profesjonsstudier (SPS), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), HR og FoU administrasjonen var sentral i utviklingen og gjennomføring av prosjektet. Den totale budsjettrammen var 7, 45 millioner kroner. 

Prosjektperioden var fra 2016-2017 og arbeidet ble gjennomført gjennom fem delprosjekter:

1)      Plandokumenter- og prosesser

2)      Internasjonalisering av programplaner

3)      Internasjonalisering for faglige ansatte

4)      Parallellspråklighet

5)      Studentmobilitet

chatbot-portlet