Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Prosjekt Implementering av læringsplattformen Canvas

Prosjektet bygger opp under OsloMet sitt ønske om å øke satsning på fleksible læringsformer med fokus på økt læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi.

Prosjektmandat

 • Innføre læringsplattformen Canvas innen august 2018
 • Gi tilpasset opplæring i bruk av Canvas før utrulling av Canvas i fagmiljøene
 • Synliggjøre mulighetene for nye undervisnings- og vurderingsformer
 • Tilby relevant og robust brukerstøtte underveis og etter avsluttet prosjekt
 • Avvikle læringsplattformen Fronter 

Tidsplan

02/2017 - 05/2017 - Systemet Canvas integreres, alle ansatte kan logge inn i Canvas

Fase 1 - 05/2017 pilotering Canvas ved utvalgte studieprogram alle fakultet starter

 • Læringspsykologi, PSYK (HF) – 1.-3. år
 • Læringspsykologi, VEPRA (HF) - 3. år
 • Master i IKT- støttet læring 1.-2. år
 • Yrkesfaglærerutdanningen – Teknikk og industriell produksjon (LUI) m.fl.
 • Master grunnskolelærer GLU 5-10, (LUI) – 1. år
 • GLU 1-7, LUI, 1. år
 • Bioteknologi og kjemi (TKD) – alle år 
 • Medier og kommunikasjon (SAM) 2. år

Fase 2 - 01/2018 flere utdanninger går over til Canvas: 

 • TKD - alle utdanninger
 • SAM - alle utdanninger ved institutt for sosialfag, institutt for journalistikk og mediefag og institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
 • LUI - Barnehagelærer - arbeidsplassbasert, Tolking i offentlig sektor, utvalgte etter- og videreutdanninger og noen oppdragsstudier
 • HF - Masterstudium i jordmorfag, helsesøsterutdanning og utvalgte etter- og videreutdanninger
 • INTERACT - emnet INTER1100.
Fase 3
 • 08/2018: alle studenter og ansatte bruker Canvas
 • 31. juli 2018: Fronter stenges for alle ansatte
 • 31. august 2018: Fronter stenges for alle studenter
Planlagt opplæring for fase 3
Piloteringen har gitt gode erfaringer, og særlig ser vi at det er hensiktsmessig og viktig at informasjon, opplæring og workshops foregår på institutt- eller studieprogramnivå. Nivå vurderes ut fra størrelse på fagmiljøene. På større studieprogram, kan det også være hensiktsmessig å dele det opp på studieledernivå. 
1. Informasjon om Canvas på institutt- eller studieprogrammøte (20-30 minutter)
 • Januar/februar 2018 DIGIN v/Irene Lona, Irene.lona@oslomet.no
2. Grunnleggende opplæring (2 timer) på institutt- eller studieprogrammøte
 • Canvas-prosjektet, canvas-stu@oslomet.no
3. Workshop (2 timer) på institutt- eller studieprogrammøte.
 • På workshop jobber lærerne med egne emner og det vil være fokus på studentaktive læringsformer. Workshopene kan tilpasses behov i fagmiljøene som avtales i samarbeid med institutt- eller studieleder.
 • Mai/juni 2018 DIGIN v/Irene Lona, Irene.lona@oslomet.no

Prosjektorganisasjon

Prosjekteier: Nina Waaler

Styringsgruppe: Programmet for digitalisering av utdanning
Prosjektleder: Inger Setnes, canvas-stu@oslomet.no

Delprosjekt- System: Prosjektleder Helle Stedøy
Delprosjekt - Innovasjon og utvikling og Brukerstøtte: Irene Lona

Fakultetskoordinatorer Canvas:

 • Fakultet HF: Frank Magnussen, canvas-hf@oslomet.no
 • Fakultet LUI: Morten Isnes, canvas-lui@oslomet.no
 • Fakultet SAM:  Christian H Haug, canvas-sam@oslomet.no
 • Fakultet TKD:  Hege Sandsleth og Tonje Skeie Bakke, canvas-tkd@oslomet.no

DIGIN

DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis som skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy. 

DIGIN har sammen med prosjektet ansvar for utvikling og gjennomføring av opplæringsdelen i Canvas-prosjektet. DIGIN er ansvarlig for innovasjon og utvikling.

Hva skjer med Fronter?

Fra og med august 2018 skal alle ansatte og studenter bruke Canvas.

Dette betyr at alle har et ansvar for å hente ut eller ta backup av alt innhold du behøver fra Fronter, i god tid før Fronter stenges. Mer informasjon og veiledninger om hvordan du henter ut data fra Fronter finner du på Fronter-sidene

Kommunikasjonsplan og Annet

Annet

Hjelp med Canvas

Hvis du har spørsmål angående Canvas må du henvende deg via mail til fakultetet ditt.