Program- og emneplaner ved LUI - Ansatt

Program- og emneplaner ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Program- og emneplaner ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Slik er arbeidet med program- og emneplaner ved fakultet LUI, og disse fristene må du passe på.

Etableringer av nye program- og emneplaner og eventuelle endringer/revisjoner foregår en gang per år etter følgende frister. NB: alle revideringer av emner foregår nå i EpN.

Frister for arbeid med program- og emneplaner for studieåret 2022/2023

Program- og emneplaner med oppstart høsten 2023

 • Frist: 1. september 2022 (oppstart høsten 2023): 
  • Frist for å sende inn nye programplaner med oppstart påfølgende høst (inntil 60 stp.).
  • Frist for endring av opptakskrav i eksisterende program- og emneplaner.
 • Frist 1. oktober 2022 (oppstart høsten 2023):
  • Frist for revisjon eller endring av eksisterende program- og emneplaner (for studieprogram med oppstart på høsten - endringer gjelder fra påfølgende høst).
  • Frist for nye emneplaner som er del av et eksisterende studieprogram (for studieprogram med oppstart på høsten - endringer gjelder fra påfølgende høst).

Studier som starter våren 2023

Det er en egen frist for revideringer og endringer i emner som starter på vårsemesteret. Dette vil i all hovedsak gjelde Tolking i offentlig sektor, Kompletterende lærerutdanning og enkelte videreutdanninger.

 • Frist 1. mars 2022 (oppstart våren 2023): 
  • Frist for revisjon eller endring av eksisterende program- og emneplaner (for studieprogram med oppstart på våren - endringer gjelder fra påfølgende vår).
  • Frist for nye emneplaner som er del av et eksisterende studieprogram (for studieprogram med oppstart på våren - endringer gjelder fra påfølgende vår).

Kontakter for innmelding av eventuelle endringer

Det sendes ut en e-post med informasjon omtrent én måned i forkant av fristene. Kontaktpersoner for hvert institutt og saksbehandlere i EpN er som følger (gjelder fra høsten 2022):

Mer informasjon finner du i OsloMets retningslinjer 

Se retningslinjer for etablering av nye utdanninger og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet