Politiattester | Felles studentsystem - Ansatt

Registrering av politiattester (lisenser)

Registrering av politiattester (lisenser)

Fra studiestart 2019 innføres nye rutiner for innhenting og registrering av politiattester ved OsloMet.

De aller fleste studentene får i dag politiattest sendt til sin private digitale postkasse. Tidligere har studentene skrevet ut politiattesten og levert den på fakultet. Nytt fra høsten 2019 er at studentene skal videresende politiattesten fra sin digitale postkasse til OsloMets digitale postkasse for politiattest.

Politiattester som leveres på papir skal fremdeles registreres av fakultetene. Fakultetene må registrere politiattesten så snart som mulig. 

Husk at politiattester ikke skal være eldre enn tre måneder ved levering. I 2014 ble bestemmelsen om avgrenset gyldighetsperiode på tre år er opphevet, og politiattesten er gyldig i hele studieperioden.

Studentene må bare levere ny politiattest dersom det oppstår endringer, f. eks. at de begynner på et nytt studium.

Ved innføring av nye rutiner vil vi nå ha 3 ulike lisenstyper i FS basert på de ulike lovparagrafene som ligger til grunn for innhenting av Politiattesten:  

  1. POLREG – alle studieprogram hvor kravet er Politiattest etter Politiregisterloven §39  

  1. HELOM – alle studieprogram hvor kravet er politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4  

  1. FARMASI – Politiattest etter både Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven § 30a 

  2.  

REGISTRERING AV LISENS

Søk opp aktuell student i Student samlebilde. Åpne fanen "Lisens", lag ny rad og registrer at politiattesten er levert. Riktig studieprogram kommer automatisk og aktuell lisenstype vil ligge i nedtrekksmenyen. Legg inn dato i kun i det første datofeltet.

 

Når politiattesten er registrert i FS, ser det slik ut for studentene på Studentweb (på studentens forside):

BILDE KOMMER

Rapport "FS490.001 Tildelt lisens, modul Undervisning -> Rapporter -> Lisenser" viser oversikt over hvilke studenter som har fått tildelt hvilken type lisens.

I rapport "FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram" kan saksbehandler se hvem som har gyldig lisens på de forskjellige studieprogrammene. 

Mer informasjon om politiattest finnes her (student.oslomet.no).