Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Registrering av politiattester (lisenser)

Det skal registreres at studentene har levert politiattest på de studiene hvor dette kreves. Dette kan registreres enkeltvis eller man kan registrere dette samlet for et kull. Vi anbefaler det siste.

Husk at politiattester ikke skal være eldre enn tre måneder ved levering. Nytt fra sommeren 2014 er at bestemmelsen om avgrenset gyldighetsperiode på tre år er opphevet. Derfor må det ikke lenger sendes purring om ny politiattest til studenter på fireårige studier, bachelorstudenter som ikke har fullført på normert tid mv. Studentene må bare levere ny politiattest dersom det oppstår endringer, f. eks. at de begynner på et nytt studium.

Denne rutinen inneholder informasjon om

  • registrering av lisenser for et kull
  • registrering av lisenser for én student
  • hva studentene ser på Studentweb
  • rapporter med oversikt over registrerte lisenser

Gå til bildet Vedlikehold av lisenser og attester for kull. Dette bildet finner du i modul Undervisning > Bilder > Lisenser og attester.

Når bildet står i søkemodus, fyll inn studieprogram og kull og søk.

Om studieprogrammet har flere lisenser knyttet til seg, så velg den riktige oppe i høyre hjørne. Fyll inn riktig dato for politiattestens gyldighet. NB! Kun første datofelt skal fylles ut.

Dobbeltsjekk at riktig lisens er markert og at gyldighetsdato i første felt er riktig, og trykk Legg til på de studentene som har levert politiattest og lagre.

Velg dato i første - og kun første - nedtrekksliste under Politiattest. Deretter legger du til periode i boksene under.

Om man har behov for å legge inn merknader knyttet til denne registreringen, kan man hake av for Vis detaljer og et merknadsfelt vil dukke opp. NB! Merknaden skal ikke inneholde noe om et eventuelt innhold på politiattesten.

I "Student samlebilde", under fanen "Lisens", kan man nå se at studentene har fått en lisens knyttet til seg. Eventuelle individuelle endringer kan også gjøres der.

Søk opp aktuell student i Student samlebilde. Åpne fanen "Lisens", lag ny rad og registrer at politiattesten er levert. Velg riktig studieprogram og lisens og legg inn dato i kun i det første datofeltet.

I fanen "Lisens" velger du lisenstype i nedtrekkslisten i andre linje, og periode i nedtrekkslisten i tredje linje (kun den første, ikke den andre).

Når politiattesten er registrert i FS, ser det slik ut for studentene på Studentweb (på studentens forside):

Rapport "FS490.001 Tildelt lisens, modul Undervisning -> Rapporter -> Lisenser" viser oversikt over hvilke studenter som har fått tildelt hvilken type lisens.

I rapport "FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram" kan saksbehandler se hvem som har gyldig lisens på de forskjellige studieprogrammene. 

Mer informasjon om politiattest finnes her (student.oslomet.no).