Planlegging av kompetansetiltak | Kompetansetiltak - Ansatt

Planlegging av kurs og kompetansetiltak

Planlegging av kurs og kompetansetiltak

Her er nyttig informasjon til deg som skal planlegge kurs og kompetansetiltak som kursholder ved OsloMet.

Publisering

Ta utgangspunkt i denne malen når du skal utarbeide kursbeskrivelse
Last ned mal for kursbeskrivelse (.docx)
Når kursbeskrivelse er utarbeidet sendes denne til oslomet-akademiet@oslomet.no

Om plattformen

Trenger du en introduksjon til OsloMet-akademiets plattform kan du se denne videoen (film.oslomet.no)

Når du er satt opp med rollen lærer i kurset vil du blant annet ha rettigheter til å se deltakeroversikt og legge inn eller endre kursinnhold. Se denne videoen for en introduksjon til hvordan et kurs er bygget opp (film.oslomet.no).

Å registrere frammøte gjør at kursdeltakeren får registrert at de faktisk har gjennomført kurset, og ikke bare at de er påmeldt. Det gir deg i tillegg viktig informasjon, for eksempel  satt i sammenheng med evalueringen av kurset eller til planlegging av fremtidige kurs. Kursholdere registrerer frammøte i kursinnholdet i plattformen.

Booke rom

Som kursansvarlig booker du selv rom til kurset ditt. Du kan for eksempel gjøre dette via:

Læringsressurser til kurset ditt

Vil du gjøre noe mer ut av kurset ditt? Du kan produsere dine egne læringsressurser eller bruke det du har funnet på YouTube eller lignende kanaler. På denne måten blir det kurset ditt basert på blandede læringsformer. Læringsressurser kan for eksempel være video, lydopptak eller tekst. Du kan for eksempel starte med å lage en introduksjonsvideo om kurset ditt.

OsloMet har selfiestudioer hvor du kan gjøre opptak på egen hånd. Her er videoveiledninger for bruk av selfiestudio i P48 (film.oslomet.no).

Gjør kurset ditt kjent

Hvem er målgruppen for kurset ditt? Hvis du vet hvem som har behov for kurset ditt er det enklere for deg å vite hvem som skal ha informasjon når kurset er publisert.

Evaluering

Evaluering er en viktig del av det å forbedre og videreutvikle kurset ditt. Bruk det evalueringsverktøyet du er mest komfortabel med. OsloMet-akademiet har evalueringsmaler som kan legges inn i kurset ditt om ønskelig. Vi oppfordrer allikevel at du tilpasser eller legger til spørsmål som samsvarer med kursinnholdet. Av erfaring vet vi at svarprosenten på evalueringer varierer. Et tips er derfor å sette av litt tid på slutten av kurset ditt til å gjennomføre evalueringen for å få høyere svarprosent.

Ressurser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utviklet gode e-læringskurs for deg som skal jobbe med opplæring. Logg inn med Feide her for å komme til kursoversikten.

Digitale opplæringsmetoder

"Funker det digitalt, da?" har som mål å øke kompetansen innen digitale opplæringsmetoder og nettbasert undervisning for lærere, instruktører, ledere og HR-medarbeidere og dermed øke bruken av digital opplæring i staten.

"Det funker digitalt" er oppfølgeren til kurset "Funker det digitalt da?". Dette kurset er mer praktisk rettet og tar for seg den praktiske tilnærmingen til hvordan man bruker teknologiske hjelpemidler og internett som læringsarena.

Nyttig veileder for deg som skal planlegge kurs

  La Stå gir deg et overblikk over alle relevante faktorer i planleggingen av ditt opplæringstiltak. Med utgangspunkt i «den didaktiske relasjonsmodellen» skal du lære å planlegge opplæringstiltaket systematisk og helhetlig.

Du kan laste ned veilederen direkte her

Interessentanalyse side 10
Målgruppeanalyse side 14
Formulering av læringsmål, taksonomier (klassifiseringssystem for læringsmål) side 20-22
Digitale og ikke-digitale metoder med ulike nivåer av involvering side 24-34

Universell utforming

Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle.