Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / OsloMet-akademiet

Planlegging av kompetansetiltak

Her er viktig informasjon til deg som skal planlegge eller gjennomføre kompetansetiltak via OsloMet-akademiet.

Alle som er ansvarlige for kompetansetiltak som skal publiseres via OsloMet-akademiet må, allerede i planleggingsfasen, sende informasjon om dette til e-post: oslomet-akademiet@oslomet.no for igangsetting av dialog.

Vennligst informer om følgende:

  • Tittel/tema på kompetanseutviklingstiltak
  • Målgruppe - så tydelig definert som mulig
  • Hensikt - hvordan kan læringsutbyttet omsettes i praksis, og hva slags effekter kan vi forvente?
  • Dato, måned eller semester, avhengig av hvor langt du har kommet i planleggingen
  • Eventuelt informasjon om bevertning og ekstern foredragsholder som ønskes dekket av OsloMet-akademiet, se informasjon lenger ned.

Rombooking hos KK-senteret

Kursansvarlig bestiller selv rom hos Kurs- og konferansesenteret (KK-senteret). De har en egen sentral romreservasjon i forkant av hvert semester. 

Merk deg fristene: 1. oktober for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret. 

Utenom dette tar KK-senteret imot rombestillinger fortløpende.

Publisering av kompetansetiltak

Når kursbeskrivelse er utarbeidet sendes denne til e-post: oslomet-akademiet@oslomet.no for publisering.

Frist for høstsemesteret er 1.mai og vårsemesteret er 1. november.

Last ned mal for kursbeskrivelse (.docx) 

Promotering

Ønsker du at tiltaket skal promoteres? Ta kontakt allerede i planleggingsfasen slik at vi kan se på aktuelle mulighetene.

Bevertning

Statens personalhåndbok regulerer bevertning til kurs og seminarer mv.  
Kurset burde ha en varighet på mer enn tre timer for at OsloMet-akademiet skal vurdere å dekke eventuell bevertning.  Om det er ønskelig at OsloMet-akademiet dekker kostnadene ved bevertning må dette informeres om ved planlegging av kommende semester. Det er ønskelig med informasjon om kursdato, varighet og antall deltakere når dette er avklart. For vårsemesteret er fristen 1. oktober og for høstsemesteret er fristen 1. mars.

Ekstern foredragsholder

Om det er forventet bruk av ekstern foredragsholder som ønskes dekket av OsloMet-akademiet må dialog om dette være gjennomført og informasjon være sendt til OsloMet-akademiet innen 1. oktober for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret. 

Ressurser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utviklet gode e-læringskurs for deg som skal jobbe med opplæring.

Verktøyet «La Stå» er en digital veileder for alle som jobber med formidlings- og opplæringsvirksomhet i forvaltningen. Veilederen er svært anvendelig og kan brukes om du planlegger et kurs, skal skrive en veileder eller lage et stort opplæringsprogram.

"Funker det digitalt, da?" har som mål å øke kompetansen innen digitale opplæringsmetoder og nettbasert undervisning for lærere, instruktører, ledere og HR-medarbeidere og dermed øke bruken av digital opplæring i staten.

chatbot-portlet