Planinfotype | Felles studentsystem - Ansatt

Planinfotype

Planinfotype

Planinfotype vises i Studentweb som "Studier - Status og oversikt: Rettigheter og plikter" .
  • Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med de forskjellige punktene som inngår i "Rettigheter og plikter", noen av disse må også studenten hake av for at de «er kjent med innholdet».
  • Planinformasjon som krever bekreftelse av studenten vil kun kreve bekreftelse én gang, med unntak for medisinsk testing.
  • Rapporten FS231.001: Planinformasjon for studieprogram kan benyttes for å få oversikt over de forskjellige tekstene.

Viser "Studieprogram samlebilde", og ringer rundt nedtrekksliste nummer en, planinformasjonen "Lov om universiteter og høgskoler". Ringer også rundt fanen "Planinfotype".

  • I fane Planinfotype under Studieprogram samlebilde hentes tekstene som vises under "Rettigheter og plikter" på Studentweb.
  • Ved å dobbeltklikke på de forskjellige feltene under Planinformasjon åpnes bildet Planinformasjonstype. Selve informasjonen legges dels som merknadstekst i disse radene, og dels henvises det videre til en webside via en URL.
  • Koder som starter på 0 er felleskoder for hele institusjonen som FS-hjelp har ansvar for å vedlikeholde. Hvis feil oppdages her, send e-post til fs-hjelp@oslomet.no
  • Husk å sjekke at fakultetets egne koder er aktive i periode, viser til aktive nettsider og at merknadsteksten er kortfattet, samt beskrivende. Husk å legge inn ny rad for hvert språk slik at studenten får se informasjonen på det språket studenten har valgt.

Mal for standardtekstene og rekkefølgen vedrørende planinfotype

Sekvensnr Krever bekreftelse FS-Kode Planinformasjon Merknad
1. OBLIG JA 0LOVUH Lov om universiteter og høyskoler  
2. OBLIG JA 0FORSTU_EKS Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet  
3. OBLIG JA 0EPOSTFRONTER E-post og Fronter - OsloMet  
4. OBLIG JA 0EPHORUS Ephorus og fusk- OsloMet  
5. OBLIG JA 0SERVICE14H Serviceerklæring- OsloMet  
7. OBLIG JA 0TAUS16V  Taushetsplikt for studenter- OsloMet  
8. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* JA 0SKIKKET Skikkethetsvurdering - OsloMet OBS! Gjelder kun utvalgte studier, der det ikke informeres om skikkethet i programplanen
9. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* JA 0MEDTEST21V (ny) Krav til medisinsk testing OBS! Gjelder kun utvalgte studier. Denne må bekreftes hvert semester, derfor ny kode
10. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* NEI 0FOMAS Forskrift om krav til mastergrad OBS! gjelder kun masterstudier v/OsloMet


OBLIG betyr at alle utdanningsplaner skal inneholde disse! (OBS! sekvensnr. 8, 9 og 10 gjelder kun utvalgte studier).

*Fakultetene er selv ansvarlig for å være oppdatert på hvilke studier som faller inn under de ulike kategoriene "utvalgte studier"

  • Sekvensene merket med ”JA” skal ha hake for «Krever bekreftelse» i FS. ”Krever bekreftelse” angir om studenten må bekrefte å ha lest informasjonselementet på Studentweb. De elementer som har verdien J i dette feltet, må studenten svare bekreftende på for å komme videre i semesterregistreringssekvensen.
  • For informasjon som kun gjelder det aktuelle fakultetet/instituttet, anbefaler vi å velge kodeverdier for planinfotype som tilsvarer koden for fakultetet/instituttet.

Slik ser "Rettigheter og plikter" ut for studentene på ny Studentweb:


I "Student samlebilde", fane "Planinfo-bekr", vil en kunne se hvilke planinfotyper som er blitt bekreftet, samt hvilken dato de er blitt bekreftet.

Samlebilde "Student samlebilde" med fanen "Planinfo-bekr" åpnet, hvor "Informsjonstype" og "Dato bekreftet" er utringet.