Plagiatkontroll (Urkund) | Verktøyoversikt - Ansatt

Plagiatkontroll (Urkund)

Plagiatkontroll (Urkund)

Urkund er et tekstgjenkjenningsprogram som kan brukes til plagiatkontroll i Inspera og Canvas.

Urkund har fått nytt brukergrensesnitt. Urkund har laget egen brukerveiledning og film som forklarer hvordan det nye grensesnittet fungerer. Funksjonaliteten er den samme som før og man kan endre tilbake til gammel visning i en prøveperiode fremover dersom man ønsker det.

Hva er Urkund?

Urkund er et tekstgjenkjenningsprogram som har tilgang til det åpne internettet, vår private database og en felles Urkund-database. Når vi laster opp et dokument i Urkund vil den vise hvor mye av dokumentet som har tekstlikhet med tilgjengelige dokumenter. Det er viktig å skille mellom tekstlikhet og plagiat. Urkund finner tekstlikhet, men det er vår oppgave å avgjøre hva som er plagiat.

Universitetet har valgt å ikke dele sin database i Urkunds fellesdatabase. Besvarelser levert ved OsloMet er derfor utilgjengelige for andre enn OsloMet-brukere. Alle ansatte med brukerkonto vil ha tilgang til Urkundrapporter i de emner de er sensor/faglærerer for. Rapporten vil være tilgjengelig via Inspera og Canvas.

Alle som trenger tilgang til rapporten skal i utgangspunktet allerede ha det. Vær meget varsom ved deling av rapporter med personer som  i utgangspunktet ikke har tilgang til dem.

Hvor finner jeg Urkund?

Urkund er tilgjengelig via i Inspera og Canvas. Når studenter leverer sine besvarelser vil de automatisk sjekkes for tekstlikhet i Urkund dersom man har aktivert innstillingen i Inspera/Canvas.

I Inspera vil administrasjonen før eksamen velge om plagiatkontroll skal gjennomføres på alle innleveringer. Dersom plagiatkontroll ikke er skrudd på før eksamen kan sensor allikevel sjekke enkeltinnleveringer under sensureringen i Inspera.

I Canvas vil den som oppretter innleveringen kunne velge dette.

Veiledninger

Hva kan jeg laste opp i Urkund?

I utgangspunktet skal bare innleveringer, eksamensbesvarelser, bacheloroppgaver og masteroppgaver lastes opp i Urkund. Dersom du er usikker på hva som kan lastes opp i Urkund kan du kontakte plagiatkontroll@oslomet.no for hjelp.

Rapporten

Urkund har fått nytt brukergrensesnitt. Du finner veiledninger og forklaringer til det nye grensesnittet øverst på denne siden.

Urkund har egne veiledninger og forklaringer til rapporten.

Noen viktige punkter:

 • 100 % treff på en rapport
  • Ofte er dette en gruppeinnlevering hvor to kandidater har levert gruppeoppgaven sin separat.
 • Kildelister og innholdsfortegnelser tas med i rapporten
  • Disse kan fjernes som kilder inne i rapporten. Se brukermanualene til Urkund.
 • Urkund finner ikke noe du vet er tatt fra en annen tekst
  • Urkund finner ikke alt. Det er viktig at man er kritisk til rapporten og tar ut informasjonen som er viktig.
 • Husk at selv om man finner tekstlikhet kan det være at man sitter med originalteksten
  • Hva kom først? Kilden eller besvarelsen? Dette er mer aktuelt ved treff mot intern database

Hva gjør jeg når jeg mistenker plagiat?

Dersom du finner tekstlikhet som kan gi grunnlag for mistanke om fusk må du kontakte administrasjonen på fakultetet. I samarbeid med administrasjonen må du gå gjennom rapporten steg for steg for å vurdere om tekstlikheten kan gi grunnlag for mistanke om fusk. For nærmere informasjon om hva som kan gi grunnlag for mistanke om fusk, se punkt 3.2 B) i retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk ved OsloMet.

Foreligger det mistanke om fusk følges rutinene som fremgår av retningslinjene over.

For mer informasjon om fusk ved OsloMet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 • Hva betyr "vis orginalitetsrapport til elevene" under aktivering av Urkund i en Canvas-oppgave? OBS!
 • Når du aktiverer Urkund i en prøve er det viktig å huke av "aldri" under "vis orginalitetsrapport til elevene".    Glemmer man dette vil rapportene bli synlig for alle studentene i prøven.
 • Det står at dokumentet er funnet hos en institusjon som ikke er tilgjengelig, hva gjør jeg?
  • Dersom du får beskjed om at du ikke får se kilden kan du ta kontakt med plagiatkontroll@oslomet.no. Vi kan dessverre ikke garantere tilgangen.
 • Jeg har lastet opp noe som ikke skal ligge i Urkunddatabasen. Hva gjør jeg?
  • Husk at det som er lastet opp fra OsloMet ikke er tilgjengelig for andre institusjoner. Dersom du fortsatt ønsker å slette filen du lastet opp kan du sende epost med dokumentnummeret som du finner øverst til venstre i plagiatrapporten (nummeret starter med D og deretter 8 siffer, eks. D12345678) til plagiatkontroll@oslomet.no
 • Hvilke kilder finner Urkund?
  • Urkund finner kilder på det åpne internett, kilder fra vår egen private database og fra Urkunds delte database.
 • Hvorfor har jeg ikke tilgang til Urkund?
  • Alle som er sensor/administrator i Inspera og Canvas har tilgang til Urkund-rapportene i sine innleveringer og eksamener. Dette gjelder også for eksterne sensorer i emnet. Hvordan man får tilgang til rapportene kan du se lenger opp på denne siden
 • Hvordan slår jeg på Urkund i Inspera og Canvas?
  • Den som oppretter prøven i Inspera kan velge å skru på automatisk sjekk av alle innleveringer. I Canvas er det den som oppretter oppgaven som velger om Urkund skal benyttes.

Kontakt oss

Kontakt oss