Personalforvaltning - Ansatt

Personalforvaltning

Personalforvaltning

HR-fellestjenester

HR-fellestjenester er en felles enhet som skal levere tjenester til hele universitetet innen områdene personalforvaltning, lærlinger og OsloMet-akademiet. Les mer om HR-fellestjenester.

Inkluderende arbeidsliv

Universitetet skal legge til rette for at alle ansatte gis gode muligheter til å delta fullt ut i arbeidsoppgavene på sin arbeidsplass. Les mer om inkluderende arbeidsliv.

Internrekruttering

Fast ansatte på OsloMet kan søke på ledige administrative oppgaver gjennom internrekrutteringsportalen.

Medarbeiderundersøkelse

Fokus i medarbeiderundersøkelsen er faktorer som fremmer arbeidsglede og jobbengasjement. Les mer om medarbeiderundersøkelser her.

Organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring  ved OsloMet.

Rekruttering og ansettelse

Retningslinjer, prosedyrer og skjemaer på rekrutterings- og ansettelsesområdet.

Rutiner personalforvaltning

Rutiner for personalforvaltning i HR-avdelingen.