Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 11.04.19 kl. 09.00-15.30
P46, PA 318
Ledere skal sikre god styring og forvaltning av ressursene, gjennom kostnadseffektive løsninger og tverrfaglig samarbeid. Ledere får på dette kurset mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer fra økonomifunksjonen og øke kunnskapen om hva som er god økonomi- og virksomhetsstyring ved OsloMet.
Torsdag 25.04.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA304
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Fredag 03.05.19 kl. 09.00-12.00
P46, PA308
Kurset tar sikte på å lære deltakerne nødvendig førstehjelp for at man skal kunne hjelpe til i en nødsituasjon før helsepersonell er på plass.
Torsdag 09.05.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA311
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Fredag 10.05.19 kl. 09.00-12.00
Pilestredet 46, KK-senteret, rom 314
Kurset består av to deler som gjennomføres hhv. 10. mai og 3. juni og en e-læringsmodul i mellomperioden. Man melder seg på begge kursdatoene samtidig.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10