Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 28.02.19 kl. 09.00-12.00
P48 S543
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Torsdag 28.02.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA357
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Fredag 01.03.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA357
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Tirsdag 05.03.19 kl. 09.30-12.15
P52, B323
I dette kurset får du en innføring i programvare for kvalitative analyser. Kurset vil fokusere på programmet Nvivo.
Onsdag 06.03.19 kl. 09.30-13.30
ProLab i Pilestredet 46, rom PA124
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10