Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 25.04.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA304
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Fredag 26.04.19 kl. 09.00-12.00
P48 F323
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Fredag 03.05.19 kl. 09.00-12.00
P46, PA308
Kurset tar sikte på å lære deltakerne nødvendig førstehjelp for at man skal kunne hjelpe til i en nødsituasjon før helsepersonell er på plass.
Onsdag 08.05.19 kl. 09.00-13.00
"Vepsebolet", 1. etg. i P48
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 09.05.19 kl. 10.00-12.00
P32-N060.106
Bibliometric analysis and researcher profiles on various web sites are useful tools for making you and your research visible. This course helps you get started and gives you some tricks on the way.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8