Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Tirsdag 29.01.19 kl. 09.00-12.00
Kjeller, F224
Få orden på referansene dine – lær deg å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote. Programmet hjelper deg å organisere og ta vare på referansene dine og gjør det enklere å sette inn siteringer og lage litteraturliste i tekstdokumentet ditt.
Tirsdag 29.01.19 kl. 14.30-16.15
P52, B319
Drop-in kurs i lagring i Office 365. Lær mer om Office 365 med skylagring og lagring lokalt, opprette mapper og dokumenter, flytte og kopiere dokumenter, og deling og samskriving i OneDrive m.m.
Onsdag 30.01.19 kl. 00.00
P46 PA318
Mentor master class
Onsdag 30.01.19 kl. 12.00-12.45
Skype
Kurset gir en innføring i de mest sentrale funksjonene i Public 360.
Torsdag 31.01.19 kl. 09.00-12.00
P48 S543
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10