Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 28.03.19 kl. 09.00-12.00
P48 F323
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Torsdag 28.03.19 kl. 10.00-12.00
P35_PI343
Knowing how to find your way around databases is useful when working on your PhD project. This course explores some of the key multidisciplinary databases and a selection of subject-specific databases of relevance to the participants. You will be introduced to some basic search techniques that may be used in most databases.
Torsdag 28.03.19 kl. 12.45-14.30
Pilestredet 46: PA128
I dette kurset får du grunnopplæring i Canvas, den digitale læringsplattformen ved OsloMet. Her lærer du blant annet hvordan Canvas er bygget opp, hvordan du navigerer i Canvas, litt om sammenhengen med andre systemer og ikke minst hvordan du kan bygge emnene dine slik at det er lett for studentene å finne frem.
Tirsdag 02.04.19 kl. 12.30-14.30
P46/PA311
Bli kjent med systemet og lær å legge inn eksamensoppgaver – hjemme- og skoleeksamen. 62 % av OsloMets skoleeksamener er digitale, det vil si 18.570 kandidater – det er derfor veldig viktig at eksamensoppgaver har brukervennlig og god design.
Onsdag 03.04.19 kl. 09.30-13.30
P46, 3.etg PA318
Deltageren får kunnskap om hva veiledning er og hvordan en veiledningssamtale kan struktureres. Det er fokus på grunnleggende teori, metode samt praktiske øvelser og sentrale veiledningsverktøy for å være trygg i veilederrollen uavhengig av fagfelt eller nivå. Kurset går over to halve dager med en ukes mellomrom (27. mars og 3. april), og det er obligatorisk å delta på begge samlingene da samling 2 bygger på den første samlingen. Ved påmelding er du påmeldt begge kursdagene.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8