Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling
Improve your English!

Improve your English!

This autumn you have the opportunity to take your academic English abilities to the next level. Three courses are offered by OsloMet’s Unit for Academic Languag...

Improve your English!
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 09.09.19 kl. 08.30-15.30
Clara Holstshus (P46), KK-senteret, rom 318
Kurset gir en oversikt over juridisk rammeverk for ledelse i UH-sektoren. Du får en oversikt over lovgivningen, leders ansvar og hvordan det kan ivaretas.
Tirsdag 10.09.19 kl. 08.30-13.30
Pilestredet 52, Festsalen i 2 etg.
HR inviterer alle nyansatte til høstens velkomstdag
Torsdag 12.09.19 kl. 10.00-12.00
Pilestredet 35/PI343
Knowing how to find your way around databases is useful when working on your PhD project. This course explores some of the key multidisciplinary databases and a selection of subject-specific databases of relevance to the participants. You will be introduced to some basic search techniques that may be used in most databases.
Tirsdag 17.09.19 kl. 09.00-14.30
Deltageren får kunnskap om hva veiledning er og hvordan en veiledningssamtale kan struktureres. Det er fokus på grunnleggende teori, metode samt praktiske øvelser og sentrale veiledningsverktøy for å være trygg i veilederrollen uavhengig av fagfelt eller nivå. Merk: Kurset går over to halve dager med en ukes mellomrom, og det er obligatorisk å delta på begge samlingene da samling 2 bygger på den første samlingen.
Torsdag 19.09.19 kl. 09.00-12.00
P46, PA304
Grunnkurs i førstehjelp med hjertestarter.
Sider: 1  2  3  4  5  
chatbot-portlet