Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling
Improve your English!

Improve your English!

This autumn you have the opportunity to take your academic English abilities to the next level. Three courses are offered by OsloMet’s Unit for Academic Languag...

Improve your English!
Kalender

Tilbake til hovedvisning Seminar om styrearbeid for ledere og saksbehandlere

Rektors stab inviterer til seminar om styrearbeid for ledere og saksbehandlere. En godt forberedt og kvalitetssikret styresak bidrar til å oppnå OsloMets strategiske mål og hjelper oss alle å forbedre universitetets drift. Derfor er det svært viktig at både ledere og saksbehandlere holder seg oppdatert i kunsten som saksforberedelse av styresaker er.

Mandag 14.01.19 kl. 09.00-12.55

Athene 1 (del 1, del 2B), KK-PA314 (del 2A)

Målgruppe:

Ledere og saksbehandlere som jobber eller skal jobbe med styresaker

Innhold:

Del 1 (felles del):

9.00-9.20  Styrets forventninger

9.20-9.40  Rolleforståelse i arbeid med styresaker

9.40-10.00  Universitetsstyret – ansvar og oppgaver

10.00-10.10 Pause

10.10-10.30 Kronologisk fremstilling av styresakarbeid med rutiner

10.30-10.50 Den gode styresaken – hva skal til?

10.50-11.20 Lunsj

Del 2 (parallelle sesjoner for ledere og saksbehandlere)

Del 2 A (ledere)

11.20-11.35 Samarbeid på tvers av organisasjonen

11.35-11.55 Digitalisert styrearbeid

11.55-12.15 Implementering av styresaker

12.15-12.20 Oppsummering og spørsmål

Del 2 B (saksbehandlere)

11.20-11.35 Digitalisert styrearbeid

11.35-12.25 Styresak som sjanger – praktiske øvelser

12.25-12.45 Samarbeid med enheter og tjenestemannsorganisasjoner

12.45-12.55 Oppsummering og spørsmål

 

Meld deg på her

chatbot-portlet