Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender

Tilbake til hovedvisning Seminar om styrearbeid for ledere og saksbehandlere

Rektors stab inviterer til seminar om styrearbeid for ledere og saksbehandlere. En godt forberedt og kvalitetssikret styresak bidrar til å oppnå OsloMets strategiske mål og hjelper oss alle å forbedre universitetets drift. Derfor er det svært viktig at både ledere og saksbehandlere holder seg oppdatert i kunsten som saksforberedelse av styresaker er.

Mandag 14.01.19 kl. 09.00-12.55

Athene 1 (del 1, del 2B), KK-PA314 (del 2A)

Målgruppe:

Ledere og saksbehandlere som jobber eller skal jobbe med styresaker

Innhold:

Del 1 (felles del):

9.00-9.20  Styrets forventninger

9.20-9.40  Rolleforståelse i arbeid med styresaker

9.40-10.00  Universitetsstyret – ansvar og oppgaver

10.00-10.10 Pause

10.10-10.30 Kronologisk fremstilling av styresakarbeid med rutiner

10.30-10.50 Den gode styresaken – hva skal til?

10.50-11.20 Lunsj

Del 2 (parallelle sesjoner for ledere og saksbehandlere)

Del 2 A (ledere)

11.20-11.35 Samarbeid på tvers av organisasjonen

11.35-11.55 Digitalisert styrearbeid

11.55-12.15 Implementering av styresaker

12.15-12.20 Oppsummering og spørsmål

Del 2 B (saksbehandlere)

11.20-11.35 Digitalisert styrearbeid

11.35-12.25 Styresak som sjanger – praktiske øvelser

12.25-12.45 Samarbeid med enheter og tjenestemannsorganisasjoner

12.45-12.55 Oppsummering og spørsmål

 

Meld deg på her