Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

OsloMet fokuserer på digital kompetanse

OsloMet fokuserer på digital kompetanse

Våre øverste ledere oppdaterer seg på hva digital transformasjon betyr for OsloMet. Gjennom programmet digital transformasjon for øverste ledelse får de kunnska...

OsloMet fokuserer på digital kompetanse
Kalender

Tilbake til hovedvisning PISA – Presentasjon, Interaksjon, Samhandling, Analyse

PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.

Onsdag 06.02.19 kl. 09.30-13.30

ProLab i Pilestredet 46, rom PA124

Påmeldingsfrist : Fredag 18.01.19

Bokskapet ved OsloMet holder nytt PISA-kurs i februar og mars 2019 i regi av OsloMet-akademiet.

PISA står for Presentasjon, Interaksjon, Seminar og Analyse. 

Se video om kurset her

Det betyr i praksis at vi kombinerer omvendt klasserom, der kursdeltakerne må arbeide med korte forelesningsvideoer og løser noen øvelsesoppgaver *før* de kommer på samling. 

Samlingene krever at har du forberedt deg. Da kan lærer jobbe bedre sammen med kursdeltakerne om å "knekke kodene" for det som er faglig utfordrende. Her kan man hente støtte i "klikkdata" fra kursdeltakernes arbeid med online-materialet og fra løpende samtaler med dem.  

PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med denne PISA-modellen.

Du bør være motivert til å investere i bedre læringsmiljø og egen digital ferdighet. Vi inviterer deltakerne i PISA-kurset til å bli redaktører av digitale læreverk som publiseres i Bokskapet. PISA-kurset gir en første start på å utvikle dette. 

Høsten 2019 har Bokskapet nær 5.000 nye brukere, og læreverkene er i bruk i mange deler av landet.

De kommende åra vil OsloMet utvikle undervisnings-samarbeid med regionale og nasjonale partnere. Digitale læreverk i Bokskapet er en god investering som forbereder og forenkler dette.

Ta gjerne kontakt med dosent Helge Høivik eller medieredaktørene Gabi Hurlen og Sara Vikestad hvis du har spørsmål om kurset.


Kurset starter 1. februar 2019 og krever minimum 50 timers arbeidsinnsats hvorav 5 samlinger a 4 timer: 

  • Onsdag 06.02
  • Onsdag 13.02
  • Onsdag 06.03
  • Onsdag 20.03
  • Onsdag 03.04

Når du melder deg på her er du påmeldt alle samlingsdagene.